อิ่มบุญ อิ่มใจ ด้วยบัตร KTC ที่
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อิ่มบุญ อิ่มใจ ด้วยบัตร KTC ที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

ชุดของขวัญ “คู่หูวันเด็ก” เปลี่ยนวันธรรมดาเป็นวันแสนพิเศษ
หนังสือ เด็กไทยใจ “พอเพียง” เพื่อชีวิตที่เพียงพอ สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท สามารถร่วมทำบุญ มอบบัตรของขวัญวันเด็กสำหรับเด็กด้อยโอกาส ด้วยการบริจาคผ่านบัตรฯ


ช่วยค่าผลิตหนังสือ เด็กไทยใจ “พอเพียง” เพื่อชีวิตที่เพียงพอ

จำนวน 100 บาท

บริจาคต่อเนื่องเพื่ออุดหนุนการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
จำนวน 600 บาท ต่อเดือน

มอบอุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาส
จำนวน 1,000 บาท 

1 ม.ค. 62 – 31 ม.ค. 62

บริจาคง่าย สะดวก ผ่าน
•  ผ่านเว็บไซต์มูลนิธิ www.ccfthai.or.th
•  โทรบริจาคที่มูลนิธิ 02 747 2600

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (Community Children Foundation) โทร 02 747 2600
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน (Community Children Foundation)

02 747 2600

www.ccfthai.or.th