อิ่มบุญ อิ่มใจ ด้วยบัตร KTC ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

ทุก 3,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 300 บาท

1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61
   

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือในบัญชีเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้