อิ่มบุญ อิ่มใจ ด้วยบัตร KTC
ร่วมบริจาคเพื่อสร้างรอยยิ้มให้น้อง กับ Operation Smile

คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท

1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61
   

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทและบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือในบัญชีเท่านั้น
  2. รายการที่ทำการบริจาคไม่สามารถยกเลิกรายการได้
  3. ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้
  4. สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือในบัญชีเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้