พิเศษเฉพาะบัตรเครดิต KTC ที่ Honda อริยะมอเตอร์

HONDA อริยะมอเตอร์ ทุกสาขา

(AHDAU-012)

แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13%

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย
 
1 พ.ย. 60 – 31 พ.ค. 61
 
ที่ศูนย์บริการ อริยะมอเตอร์ ทุกสาขา
 • สำนักงานหาดใหญ่ โทร. 074 347 076-83
 • สาขาสงขลา โทร. 074 447 445-7
 • สาขาลพบุรีราเมศวร์ โทร. 074 457 793-6
 • สาขาถนนราษฎร์ยินดี โทร. 074 357 374-9
 • สาขานาทวี โทร. 074 373 324-5
 • สาขาทุ่งสง โทร. 075 328 846-50
 • สาขานครศรีธรรมราช ถนนอ้อมค่าย โทร. 075 312 930-4
   

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTCFOREVER REWARDS ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 60 – 31 พ.ค. 61 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาการชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVERREWARDS ตามที่กำหนด สำหรับการชำระสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จได้ โดยสมาชิกต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายด้วยบัตรฯ เลขที่เดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมเท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th

อริยะมอเตอร์ สำนักงานหาดใหญ่ (ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า)

074 347 076-83