สวยครบจบในบัตรเดียว กับ บัตรเครดิต KTC

โปรโมชั่น ส่วนลด สุขภาพ ความงาม บัตรเครดิต KTC สวยครบจบในบัตรเดียว

(LHBHO-062)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% + รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ

สิทธิประโยชน์ 1 : รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ
เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมียอดแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%  นานสูงสุด 10 เดือน ตามที่กำหนด
- รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 10,000 – 34,999 บาทต่อเซลส์สลิป
- รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 35,000 – 64,999 บาทต่อเซลส์สลิป
- รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 65,000 – 89,999 บาทต่อเซลส์สลิป
- รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 90,000 – 119,999 บาทต่อเซลส์สลิป
- รับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 120,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

วิธีการรับสิทธิ์:
พิมพ์ BK วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก
ส่ง SMS มาที่ 061 384 5000
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และท่านจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ 
*หมายเหตุ: ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย  

สิทธิประโยชน์ 2 : สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรมความงามจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์สำหรับโปรแกรมความงาม: 
 1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ยกเว้นบัตรบางประเภทตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด
 2. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 3. เงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขกับทางร้านค้าก่อนการใช้บริการ

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเมื่อทำรายการแบ่งชำระ:
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืน (Cash Back) ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%”) เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวดความงาม 5698, 7230, 7297, 7298, 8011, 8099 (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC-SCG VISA PURCHASING และสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมรายการ ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ BK เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ โทร. 061 384 5000 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 
 3. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (“บัตรฯ”) ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ โดยลงทะเบียนครั้งเดียวต่อ 1 หมายเลขบัตรและสามารถเข้าร่วมรายการได้ตลอดโครงการ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายของบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้   
 4. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตามที่กำหนด ดังนี้
  • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 10,000 – 34,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 35,000 – 64,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 65,000 – 89,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 90,000 – 119,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 120,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป
 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ปกติ สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่มมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิก
 6. การคำนวณเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันหรือหลังจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มก่อนการแบ่งชำระเป็นรายเดือนของทุกเซลส์สลิป ภายใต้หมายเลขบัตรฯ เดียวกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ  และจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ใช้ลงทะเบียนของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของแต่ละเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดการใช้จ่ายในรายการการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย  ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์  
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้  หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด