สวยง่ายจ่ายเบาๆ กับบัตรเครดิต KTC

สวยง่ายจ่ายเบาๆ กับบัตรเครดิต KTC

(LHBHO-030)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% และรับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ

สิทธิประโยชน์ 1 : รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ
เพียงลงทะเบียน SMS เข้าร่วมรายการ และมียอดแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน ตามที่กำหนด
       •  รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 9,000 – 29,999 บาทต่อเซลส์สลิป
       •  รับเครดิตเงินคืน 800 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 – 59,999 บาทต่อเซลส์สลิป
       •  รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 60,000 – 119,999 บาทต่อเซลส์สลิป
       •  รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 120,000 – 299,999 บาทต่อเซลส์สลิป
       •  รับเครดิตเงินคืน 12,000 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป

วิธีการรับสิทธิ:
ส่งข้อความ SMS พิมพ์ KBT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) โดยท่านต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการ 

หมายเหตุ: ลงทะเบียน SMS เพียงครั้งเดียว ต่อ 1 หมายเลขบัตร สามารถเข้าร่วมได้ตลอดรายการ
 
สิทธิประโยชน์ 2 : โปรโมชั่นพิเศษสำหรับโปรแกรมความงามจากร้านค้าที่ร่วมรายการ 
•  ALYSSA CLINIC •  MERCURY CLINIC
•  AMETIZ BODY & BEAUTY CLUB  •  METROPOLITAN CLINIC
•  APEX MEDICAL CENTER •  NEW P CLINIC
•  BANGKOK ANTI-AGING CENTER •  NHI (THAILAND)
•  BB CLINIC •  PAN CLINIC
•  BEAUTY STORY •  PEWDEE CLINIC
•  BODY SHAPE •  PONGSAK CLINIC
•  BONITA EXCLUSIVE •  PREEMA MEDICA @SPARSHA
•  CROWN INTERNATIONAL HAIR WEAVING CENTER •  PRODERMA AESTHETIC CLINIC
•  DERMASTER WELLNESS & AESTHETIC INSTITUTION •  PRUKSA CLINIC
•  DIMENSION CLINIC •  RAMPADA
•  DNA CLINIC •  ROMRAWIN CLINIC
•  DOCTER LIFE •  SLC CLINIC
•  DR. TATTOF •  SLIM CONCEPT
•  ESTELLA CLINIC •  SLIMMING PLUS
•  FACE CENTER •  SLIM UP CENTER
•  GRANEDA CLINIC •  SPARSHA SLIMMING CENTER
•  HARLEY ST. HAIR CENTRE •  SVENSON HAIR CENTER
•  IMMAGINI & DAISY DIVA CLINIC •  TANAPORN CLINIC
•  KHONGKWAN CLINIC •  TAZITA SPA AND ART DESIGN
•  LAB DE ARTQ  •  THE KLINIQUE
•  LA GRACE CLINIC •  THE SKIN DOCTORS
•  LIENJANG •  THE TOUCH
•  MARIE FRANCE BODYLINE •  THONBURI MEDICAL CENTER
•  MARIE FRANCE AESTHETIC •  VERITA HEALTH MAHANAKHON

1 พ.ค. – 31 ก.ค. 61
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์สำหรับโปรแกรมความงาม: 
 1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตKTC  เท่านั้น ยกเว้นบัตรบางประเภทตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด
 2. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 3. เงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขกับทางร้านค้าก่อนการใช้บริการ

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเมื่อทำรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% :
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC  (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%”) ตามที่กำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวดความงาม (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2561
  (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และ KTC-SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KBT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 ค่าส่งครั้งละ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการตลอดรายการ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 4. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตามที่กำหนด ดังนี้
  • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 9,000 – 29,999 บาท ต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 800 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 – 59,999 บาท ต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 60,000 – 119,999 บาท ต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 120,000 – 299,999 บาท ต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 12,000 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป
 5. การคำนวณเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%  ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันหรือหลังจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มก่อนการแบ่งชำระเป็นรายเดือนของทุกเซลส์สลิป ภายใต้หมายเลขบัตรฯ เดียวกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ และจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดการใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย  ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ปกติ สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิก
 8. เงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขกับร้านค้าก่อนการใช้บริการ
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์  
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้  หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 12. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จัดจำหน่ายและ/หรือเจ้าของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือโทร 02 123 5000 กด 6