ฟิตหุ่นสวย สุขภาพดี ที่งาน Thailand Yoga Fest

(LHBHO-043)

ซื้อ 2 ฟรี 1

ตั๋วเข้างาน Thailand Yoga Fest 17
ประเภท Daily Ticket ราคาปกติ 3,500 บาท
หมายเหตุ : จำกัด 1 หมายเลขบัตรฯ / 1 สิทธิ์ และจำกัด 50 สิทธิ์ตลอดรายการ
หรือ
ส่วนลด 5% สำหรับ Full Package
 • 5 Days Full Package ราคา 28,000 บาท
  (ตั๋วเข้างาน 5 วัน + ที่พักโรงแรมอ่าวนางนาคาปุระ หรือโรงแรมในเครือ 5 คืน ห้องละ 2 ท่าน + อาหารทุกมื้อ + ทัวร์ 1 วัน)
 • 3 Days Full Package ราคา 15,000 บาท
  (ตั๋วเข้างาน 3 วัน + ที่พักโรงแรมอ่าวนางนาคาปุระ หรือโรงแรมในเครือ 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน + อาหารทุกมื้อ)
พร้อม
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะที่ Make Friend Yoga เท่านั้น
 
16 มิ.ย. – 30 ก.ย. 60
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ร้าน Make Friends Yoga
โทร 090 6573020
www.yogajournalthailand.com
www.asiayogafestival.com

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อสินค้าและ/หรือบริการ และชำระค่าบริการดังกล่าวผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ที่ช่องทาง www.yogajournalthailand.com, www.asiayogafestival.com หรือร้าน Make Friends Yoga ในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD,  บัตรเครดิต KTC-SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และกลุ่มสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ส่วนลด 5% สำหรับ Full Package ดังนี้​
  • 5 Days Full Package ราคา 28,000 บาท
   (รวมตั๋วเข้างาน 5 วัน, ที่พักโรงแรมอ่าวนางนาคาปุระ หรือโรงแรมในเครือ 5 คืน ห้องละ 2 ท่าน, อาหารทุกมื้อ, ทัวร์ 1 วัน)
  • 3 Days Full Package ราคา 15,000 บาท 
   (รวมตั๋วเข้างาน 3 วัน, ที่พักโรงแรมอ่าวนางนาคาปุระ หรือโรงแรมในเครือ 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน, อาหารทุกมื้อ)
 3. การรับสิทธิประโยชน์เมื่อซื้อตั๋ว 2 ใบ ฟรี 1 ใบ สำหรับตั๋วเข้างานประเภท Daily Tickets จำกัด 1 หมายเลขบัตรฯต่อ 1 สิทธิ์ และจำกัด 50 สิทธิ์ตลอดรายการ
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ร้าน Make Friends Yoga เท่านั้น 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ตกลงซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่ร่วมรายการ และชำระค่าบริการดังกล่าวผ่านบัตรฯ ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น ทั้งนี้เงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาในการรับบริการสำหรับโปรแกรมที่ร่วมรายการให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด. 
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้ทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร 02 123 5000 กด 6