ช้อปออนไลน์ ด้วย บัตรเครดิต KTC
ที่ www.glitterpooch.com

ส่วนลด 10%

เมื่อซื้อสินค้าผ่าน www.glitterpooch.com ไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำ และใส่รหัส KTCVIP2 ในช่องรหัสส่วนลด (สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ)
1 เม.ย. 60 – 31 ธ.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (รายการ) นี้ บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (สมาชิก) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (บัตร) ผ่านเวปไซต์ www. glitterpooch.com ระหว่าง วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
 2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในราคาปกติ ต่อ 1 ใบเสร็จ (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
 3. การรับส่วนลด 10% นี้ สมาชิกบัตรเครดิต KTC จะต้องใส่รหัสส่วนลด KTCVIP2 ในชั้นตอนชำระเงินเพื่อรับส่วนลด 10%
 4. 1 รหัสส่วนลด ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น
 5. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 6. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าบางรายการที่ไม่ร่วมโปรโมชั่น
 7. รหัสส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 8. รายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้\
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าทุกกรณี
 10. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิกเพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับในรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย(ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิก มีการใช้สิทธิร่วมรายการโดย ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจ ทางการค้าเชิงพาณิชย์เก็งกําไร หรือใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กําหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการ ใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ สมาชิกไปแล้ว
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ของร้านค้าที่จัดจําหย่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 12.  สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 13.  เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย ของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 0 2123 5000 หรือ www.ktc.co.th

www.glitterpooch.com