ลด ลดมาก ลดมากกว่า กับบัตรเครดิต KTC
ที่ Kittisak Pets Mart

(AUSPE-005)

ลดสูงสุด 15% Kittisak Pets Mart


สิทธิประโยชน์ที่ 1 - ส่วนลดสูงสุด 15% (ตามเงื่อนไขการรับส่วนลดของ สมาชิก Kittisak Pets Mart VIP Card สำหรับสินค้าราคาปกติ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป)

สิทธิประโยชน์ที่ 2 -  คะแนนสะสม 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท

สิทธิประโยชน์ที่ 3 -  ฟรี Kittisak Pets Mart VIP Card
 
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
5 สาขา ได้แก่ สาขาแจ้งวัฒนะ, สาขาพัฒนาการ, สาขาประทุมธานี, สาขาสระบุรี, สาขาระยอง

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลด
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (บัตร) ณ ร้าน Kittisak Pets Mart สาขาที่ร่วมรายการ 5 สาขา ได้แก่ สาขา แจ้งวัฒนะ, สาขาพัฒนาการ, สาขา ปทุมธานี, สาขา สระบุรี, สาขา ระยอง ระหว่าง วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลดสูงสุด 15 % เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และในราคาปกติตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ณ ร้าน Kittisak Pets Mart สาขาที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลารายการ
 3. เงื่อนไขการรับส่วนลดสูงสุด 15% อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขรายการนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข การรับส่วนลดของสมาชิก Kittisak Pets Mart VIP Card ตามที่ร้าน Kittisak Pets Mart กำหนด
 4. รายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ยกเว้นรายการแลกคะแนนแทนเงินสด (สิทธิประโยชน์ที่ 2 : แลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท) สามารถเข้าร่วมกับรายการนี้ได้
 
เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมแทนเงินสด
 
 1.  รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม Forever Rewards (“คะแนนสะสม”) เท่านั้นยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนแทนเงินสดนี้ได้
 2. เมื่อสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภท ของร้านค้าแล้ว ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ ร้าน Kittisak Pets Mart สาขา ที่ร่วมรายการ 5 สาขา คือ สาขา แจ้งวัฒนะ, สาขาพัฒนาการ, สาขา ปทุมธานี, สาขา สระบุรี, สาขา ระยอง ในช่วงระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 30 มิถุนายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม จำนวน 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท สำหรับการซื้อ สินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแทนเงินสด สำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ โดยสมาชิกต้องชำระยอดค่าใช้จ่าย ส่วนต่างด้วยบัตรเครดิต KTC เลขที่เดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสม ในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น
 5. สมาชิกบัตร KTC- Royal Orchid Plus สามารถใช้เฉพาะคะแนนสะสมที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 6. รายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ยกเว้นรายการส่วนลดสูงสุด 15% (สิทธิประโยชน์ที่ 1.) สามารถเข้าร่วมกับรายการนี้ได้
 
เงื่อนไขการรับ Kittisak Pets Mart VIP Card 
 
 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับฟรี Kittisak Pets Mart VIP Card  (ปกติค่าสมัครสมาชิก 110 บาท) เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ณ ร้าน Kittisak Pets Mart สาขาที่ร่วมรายการ
 2. เงื่อนไขการใช้ Kittisak Pets Mart VIP Card ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้าน Kittisak Pets Mart กำหนด 
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 
 1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้
 2. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิกเพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ ในรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย(ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิก มีการใช้สิทธิร่วมรายการโดย ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้หรือ ใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจ ทางการค้าเชิงพาณิชย์เก็งกําไร หรือใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กําหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ ของการ ใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ของร้านค้าที่จัดจําหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย ของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ศึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th

Kittisak Pets Mart