คะแนนแลกรับความสุขด้วยบัตรเครดิต KTC

(RESRT-011)

999 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

แลกรับทันที บัตรชมภาพยนตร์ที่นั่งประเภทราคาปกติ 1 ที่นั่ง
หรือ
คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ใช้แทนเงินสด
ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท ชำระค่าบริการได้ง่ายๆ ทันที
 
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Emquartier CineArt)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ยกเว้นสาขา Emquartier CineArt ( ศูนย์การค้าดิ เอ็ม ควอร์เทียร์ )
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยทุกประเภท
 3. มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสม ต้องชำระเพิ่มด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 4. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 5. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกและบัตรส่วนลดอื่นๆ
 7. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์ของร้านค้า
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร. 02 123 5000 กด 6
   

Major Cineplex