กินจนอิน ลุ้นฟินถึงญี่ปุ่น กับบัตรเครดิต KTC
 

ซื้อ 1 ฟรี 1

เพียงชำระด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ผ่าน Samsung Pay
 • เฉพาะที่นั่งปกติ (สมาชิกสามารถ อัพเกรดที่นั่งได้ โดยชำระส่วนต่างเพื่อทั้งบัตรที่ซื้อใบแรก และที่นั่งฟรีเกรด)
 • เฉพาะระบบปกติ 2D (สมาชิกสามารถอัพเกรดเป็น ระบบ Digital 3D, Atmos ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม)
วันนี้ - 30 มิ.ย. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา Quartier CineArt)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท (“สมาชิก”) ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมที่ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ผ่าน Samsung Pay ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. รับสิทธิได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา ยกเว้น ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
 3. บัตรชมภาพยนตร์ที่ได้รับฟรีจะต้องใช้พร้อมกับบัตรชมภาพยนตร์ที่ซื้อในเรื่องและรอบเดียวกันเท่านั้น
 4. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับที่นั่งปกติเท่านั้น กรณีสมาชิกต้องการอัพเกรดที่นั่งสามารถชำระส่วนต่างเพิ่มทั้งบัตรที่ซื้อใบแรกและที่นั่งฟรี โดยสมาชิกบัตรสามารถเพิ่มเงิน 20 บาท/ที่นั่ง เพื่ออัพเกรดเป็นที่นั่งประเภท Honeymoon Seat ได้
 5. สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะระบบปกติ 2D สมาชิกสามรถอัพเกรดเป็น ระบบ Digital 3D, Atmos ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกตามรายการนี้
 9. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 10. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6