โปรโมชั่นบัตร KTC ที่ สถาบันการศึกษา

Nationwide Education

(MAFED-001)

โปรโมชั่นการแบ่งชำระ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรฯ ตลอดรายการ

สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% หรือรายการที่สมาชิกบัตรฯ จ่ายดอกเบี้ย (สอบถามรายละเอียดการแบ่งชำระที่สถาบัน)
        •    ยอดแบ่งชำระ/เซลล์สลิป  20,000 บาทขึ้นไป  รับเครดิตเงินคืน 300 บาท 
        •    ยอดแบ่งชำระ/เซลล์สลิป  45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท 
        •    ยอดแบ่งชำระ/เซลล์สลิป  70,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท 
        •    ยอดแบ่งชำระ/เซลล์สลิป  120,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท

ลงทะเบียนร่วมรายการ
พิมพ์ EDF เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
ส่งมาที่ 0613845000
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
ส่ง SMS ภายในวันที่ทำรายการ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป)


โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน แลกรับเครดิตเงินคืน 250 บาท 

เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 2,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 250 บาท แลกคะแนนสูงสุดใม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

ลงทะเบียนร่วมรายการ
พิมพ์ EDR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก
ส่งมาที่ 0613845000
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
ส่ง SMS ภายในวันที่ทำรายการ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป)

1 เม.ย. - 31 ก.ค. 61
ณ สถาบันที่ร่วมรายการ กว่า 700 แห่ง ดูรายชื่อสถาบัน คลิก 
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน (สำหรับรายการแบ่งชำระ)
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท ที่มียอดแบ่งชำระค่าเรียน ผ่านบัตรฯ ณ. สถานศึกษาที่เป็นสมาชิก KTC ในช่วงระหว่างวันที่  1 เมษายน  – 31 กรกฎาคม 2561 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ (ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้า) โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ EDF เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ (กำหนด 1 SMS ต่อ 1  เซลส์สลิป)
 3. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายค่าเรียนผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้า ที่ร่วมรายการ ในหมวดสถาบันการศึกษาภายใต้ MCC Code : 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351  [เฉพาะรายการแบ่งชำระ  KTC FLEXI ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เท่านั้น
 5. การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น  เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น  โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 20,000 , 45,000 , 70,000  และ 120,000 บาท ต่อการมอบเครดิตเงินคืน 
 6. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTCที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่าย เฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณมอบเครดิตเงินคืน ให้สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิการเข้าร่วมรายการนี้  
 7. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 10,000 บาท ต่อ [1 หมายเลขบัตรฯ / สมาชิก 1 ท่าน] เท่านั้น 
 8. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฎิทิน
 9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน 
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
    
เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน (สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน)
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นโดยเฉพาะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่กำหนด ภายในช่วงวันที่ 1 เมษายน  – 31 กรกฎาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น  โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC-CASH BACK, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ 
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์คำว่า EDR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร KTC 16 หลักตามด้วย#และคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ร่วมรายการ กำหนด 1 SMS ต่อ 1  เซลส์สลิป และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณสถาบันการศึกษาที่ร่วมรายการ  และใช้คะแนนสะสมทุก ๆ 2,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 250 บาท โดยจำนวนคะแนนสูงสุดที่ใช้ต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 4. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จได้  และต้องชำระยอดใช้จ่ายด้วยบัตรฯ หมายเลขเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสม เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลก เท่ากับจำนวนยอดที่ระบุใน SMS เพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 7. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฎิทิน
 8. ขอสงวนสิทธิ์ีเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป เท่านั้น โดยยกเว้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เท่านั้น
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ในรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความรับผิดชอบของร้านค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000 กด 6