โปรโมชั่นที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา กับบัตร KTC

โปรโมชั่น ที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา กับบัตรเครดิต KTC

(MAFED-001)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 24 เดือน
พร้อมรับฟรีบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท

เฉพาะรายการแบ่งชำระ 
รับฟรี บัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท

(ต่อหมายเลขบัตรฯ ตลอดรายการ) เฉพาะรายการแบ่งชำระ ทั้ง KTC  FLEXI 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันกำหนด) เมื่อแบ่งชำระค่าเรียนดังนี้
 • ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป 20,000 – 44,999 บาท รับฟรีบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ มูลค่า 300 บาท
 • ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป 45,000 – 89,999 บาท รับฟรีบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ มูลค่า 900 บาท
 • ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป 90,000 บาท รับฟรีบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ มูลค่า 2,200 บาท

ลงทะเบียน SMS 
 1. พิมพ์ “EF" เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
 2. ส่งมาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ทำรายการ
 3. จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวน 
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% 

เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท 
(เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป จำกัดใช้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 10,000 คะแนนต่อเซลส์สลิป

ลงทะเบียน SMS 
 1. พิมพ์ “ED" เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก 
 2. ส่งมาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ทำรายการ
 3. จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท
1 ก.ค. - 31 ต.ค. 60
 
สถาบันการศึกษา โรงเรียนที่ร่วมรายการ คลิก

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงือนไขรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC (“บัตรฯ”) สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ค่าการศึกษา ณ. [สถาบันการศึกษา หรือสถาบันกวดวิชา ที่เป็นสมาชิก KTC ทั่วประเทศ] ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2560 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD,KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 3. ยอดแบ่งชำระจากบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD จะไม่ได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
   
เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์ บัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ให้แก่สมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ (ลงทะเบียนภายในวันที่ชำระค่าการศึกษา) โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ EF เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ (กำหนด 1 SMS ต่อ 1  เซลส์สลิป)
 3. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายค่าการศึกษาผ่านบัตรฯ ณ สถาบันฯ ที่ร่วมรายการ ในหมวดการศึกษา ทั้งสถาบันการศึกษา หรือสถาบันกวดวิชา ภายใต้ MCC Code : 8211,8220,8241,8244,8249,8299,8351  (เฉพาะรายการแบ่งชำระ  KTC FLEXI ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 5. การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์นั้น  เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น  โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 20,000 , 45,000 และ 90,000 บาท ต่อการมอบบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ 
 6. กรณีสมาชิกบัตรเครดิต KTC สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่าย เฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณมอบบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ ให้สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้  
 7. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ ตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 5,000 บาท ต่อ (1 หมายเลขบัตรฯ / สมาชิก 1 ท่าน) เท่านั้น 
 8. เคทีซีจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ ทางไปรษณีย์ตามข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ในระบบฐานข้อมูลของ เคทีซี ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการวันที่ 31 ตุลาคม 2560
 9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการมอบบัตรกำนัลไอศกรีม สเวนเซ่นส์ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
   
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ ED เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักตามด้วย#และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ทำรายการ และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ การเข้าร่วมรายการนี้  
 4. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  (“บัตรฯ”) ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ สถาบันการศึกษาที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม ทุก ๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ระบุใน SMS เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนต้องเป็นเป็นจำนวนทุก ๆ 1,000 คะแนนและจำกัดใช้จำนวนคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 5. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าการศึกษาต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่ เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 8. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่าย นับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น 
 9. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้า บัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากเดือนที่มีการทำรายการนั้นๆ
   
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000