โปรโมชั่นที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา กับบัตร KTC

โปรโมชั่น ที่โรงเรียน สถาบันการศึกษา กับบัตรเครดิต KTC

(MAFED-003)

แบ่งชำระ KTC FLEXI นานสูงสุด 24 เดือน + รับฟรีบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่าสูงสุด 6,000 บาท
ชำระเต็มจำนวนแลกรับเครดิตเงินคืน 330 บาท แลกรับได้ไม่จำกัด

เฉพาะรายการแบ่งชำระ 
รับฟรี บัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่าสูงสุด 6,000 บาท
(ต่อหมายเลขบัตรฯ ตลอดรายการ) 
เฉพาะรายการแบ่งชำระ KTC  FLEXI  นานสูงสุด 24 เดือน (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันกำหนด)
บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ นานสูงสุด 10 เดือน, บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD นานสูงสุด 24 เดือน
เมื่อแบ่งชำระค่าเรียนดังนี้
•   ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป 20,000 – 39,999 บาท รับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 300 บาท
•   ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป 40,000 – 59,999 บาท รับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 700 บาท
•   ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป 60,000 – 89,999 บาท รับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 1,200 บาท
•   ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป 90,000 – 119,999 บาท รับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 2,200 บาท
•   ยอดแบ่งชำระ/เซลส์สลิป 120,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 3,000 บาท

ลงทะเบียนร่วมรายการ 
1.   พิมพ์ “EDF" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
2.   ส่ง SMS มาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ทำรายการ
3.   จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
หมายเหตุ: งดให้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ปกติ สำหรับรายการที่ได้รับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่าสูงสุด 6,000 บาท ตามกำหนด

เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวน 
แลกรับเครดิตเงินคืน 330 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 3,000 และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกๆ 3,000 คะแนน แลกรับได้ไม่จำกัด 

รับเพิ่ม บัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 200 บาท เมื่อแลกคะแนนสะสมครบทุก 6,000 คะแนน

ลงทะเบียนร่วมรายการ 
1.    พิมพ์ “EDR" เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก 
2.    ส่ง SMS มาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ทำรายการ
3.    จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
4.    ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 เซลส์สลิป

1 พ.ย. 60  - 28 ก.พ. 61
ที่สถาบันการศึกษา โรงเรียนที่ร่วมรายการ คลิก

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC (“บัตรฯ”) สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ค่าเรียน ณ [สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก KTC ทั่วประเทศ] ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 3. ยอดแบ่งชำระจากบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD จะไม่ได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
 4. สำหรับสินค้าและบริการ หรือ สมาชิกบัตรฯ ที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%  สามารถแบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.80% นาน 10 เดือน และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.99% นานสูงสุด 18 เดือน และ อัตรา 1.29% นานสูงสุด 24 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
                                                
เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า สำหรับรายการแบ่งชำระ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท ที่มียอดแบ่งชำระค่าเรียน ผ่านบัตรฯ ณ. สถานศึกษาที่เป็นสมาชิก KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตามเงือนไขที่กำหนดเท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่าตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ (ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้า) โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ EDF เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ (กำหนด 1 SMS ต่อ 1  เซลส์สลิป)
 3. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่าตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายค่าเรียนผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้า ที่ร่วมรายการ ในหมวดสถาบันการศึกษาภายใต้ MCC Code : 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351  [เฉพาะรายการแบ่งชำระ  KTC FLEXI ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เท่านั้น
 5. การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่านั้น  เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายที่หารด้วย 10,000 ลงตัวเท่านั้น  โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 20,000 , 40,000 , 60,000 , 90,000 และ 120,000 บาท ต่อการมอบบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า 
 6. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่าย เฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณมอบบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า ให้สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิการเข้าร่วมรายการนี้  
 7. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า ตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 6,000 บาท ต่อ (1 หมายเลขบัตรฯ / สมาชิก 1 ท่าน) เท่านั้น 
 8. เคทีซีจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า ทางไปรษณีย์ตามข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ในระบบฐานข้อมูลของ เคทีซี ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการมอบบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่าตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน 
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
                                            
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นโดยเฉพาะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่กำหนด ภายในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น  โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC-CASH BACK, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ 
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์คำว่า EDR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร KTC 16 หลักตามด้วย#และคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061-384-5000 ภายในวันที่ร่วมรายการ กำหนด 1 SMS ต่อ 1  เซลส์สลิป และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายครบ 3,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 330 บาท โดย 1 SMS ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้นสำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จได้  และต้องชำระยอดใช้จ่ายด้วยบัตรฯ หมายเลขเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
 5. 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสม เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลก เท่ากับจำนวนยอดที่ระบุใน SMS เพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 7. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฎิทิน
 8. ขอสงวนสิทธิ์ีเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป เท่านั้น โดยยกเว้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เท่านั้น
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ในรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความรับผิดชอบของร้านค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ
 13. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123 5000
                                            
เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน
 1. สงวนสิทธิ์รับบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่าสำหรับผู้ที่มีการแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ครบทุก 6,000 คะแนน
 2. เคทีซีจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลบาร์บีคิวพลาซ่า ทางไปรษณีย์ตามข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ในระบบฐานข้อมูลของ เคทีซี ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 3. ไม่สามารถเปลี่ยน คืนหรือแลกเปลี่ยนบัตรกำนัลฯ เป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 4. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลฯ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 5. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
 6. เคทีซีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมไปถึงขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ในการมอบยกเลิกเพิกถอนหรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริตหรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ใช้บัตรฯ ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลังกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
                                
เงื่อนไขกลาง
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000