ใช้บัตรเครดิต KTC ได้ทั้งส่วนลด ได้ทั้งบุญ ที่ PAN PHO

ลด 10%

สำหรับสัมนาที่ร่วมรายการ จัดโดย PAN PHO
(AHDBK-008)
 
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 60
 

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุกๆ 500 บาท (หลังสวนลดแล้ว - ถ้ามี) และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกๆ 500 คะแนน ที่ PAN PHO

หรือ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุกๆ 500 บาท (หลังส่วนลดแล้ว - ถ้ามี) และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกๆ 500 คะแนน ณ ร้านค้าและสาขาที่ร่วมที่ร่วมรายการภายใต้ MCC CODE : 5942 
 

KTC ร่วมบริจาค 2% สมทบทุนโครงการ “1 อ่าน ล้านตื่น” เพื่อซื้อหนังสือมอบแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

(AHDBK-001)
 
1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 60
 
ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. พิมพ์ “BD” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
 2. ส่งมาที่ 0613845000
 3. จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
หรือ ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ www.ktc.co.th/BOOK

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD (บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD เข้าร่วมได้), บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตร KTC-SCG VISA PURCHASING และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกบัตร KTC- ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้เฉพาะคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ BD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.ktc.co.th/BOOK ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2560 – 30 มิ.ย. 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 4. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (“บัตรฯ”) ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ  เคทีซีจะนํายอดใช้จ่ายรวมจากบัตรฯ ทุกใบที่ร่วมรายการ และ นําคะแนนสะสมเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กําหนดมาคํานวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้  กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้นับตั้งแต่เดือนที่สมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ เป็นต้นไป  
 5. กรณีสมาชิกทำรายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง  เคทีซีจะยึดการทำรายการที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด และบัตรเครดิตใบแรกสุด เป็นสำคัญ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนสะสมทุกๆ 500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลารายการ ดังต่อไปนี้
  • มอบเครดิตเงินคืน 13% ของยอดใช้จ่ายทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนสะสมทุกๆ 500 คะแนน ณ ร้าน ASIABOOKS, BOOKAZINE, SURIWONG BOOK CENTRE, CHULA BOOK, DMG BOOKS, NAIIN, SE-ED BOOK CENTER, PANPHO
  • มอบเครดิตเงินคืน 10% ของยอดใช้จ่ายทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนสะสมทุกๆ 500 คะแนน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวดหนังสือภายใต้ MCC CODE : 5942
 7. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น  เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่หารด้วย 500 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนสะสม ทุกๆ 500 คะแนน ต่อการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เข้าบัญชีบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 8. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมมากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิแลกรับเครดิตเงินคืนนั้น สมาชิกจึงจะมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 9. สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนสะสมจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิก มายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะต้องดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันสุดท้ายของเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน ตามระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ (ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2560, 31 มี.ค. 2560, 30 เม.ย. 2560, 31 พ.ค. 2560, 30 มิ.ย. 2560)
 10. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท, ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณในการให้เครดิตเงินคืนในรายการนี้
 11. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณารายการยอดใช้จ่ายรวมเป็นรายเดือนปฏิทิน ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารายการนับตั้งแต่วันแรกของเดือนที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด
 12. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ใช้ลงทะเบียนของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน ตามระยะเวลารายการ (หลังจาก 60 วันนับจากวันที่ 28 ก.พ. 2560, 31 มี.ค. 2560, 30 เม.ย. 2560, 31 พ.ค. 2560, 30 มิ.ย. 2560)
   
เงื่อนไขรายการร่วมบริจาค 2%
 1. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ในหมวดหนังสือที่ร่วมรายการ ทุกๆ 500 บาท ต่อ เซลล์สลิป (หลังส่วนลดแล้ว - ถ้ามี) และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกๆ 500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% โดยเคทีซีจะร่วมบริจาค 2% สมทบทุนโครงการ “1 อ่าน ล้านตื่น” จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุกๆ 500 บาทที่สมาชิกมีการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกๆ 500 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
 2. เคทีซีจะคำนวณยอดเงินบริจาค 2% ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการเพียงครั้งเดียว เพื่อเข้าสมทบทุนโครงการ “1 อ่าน ล้านตื่น” ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายตามระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ (หลังจาก 60 วันนับจากวันที่ 30 มิ.ย. 2560)
 
เงื่อนไขทั่วไป
 1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการนี้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิกเพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับในรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย(ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดย ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์เก็งกําไร หรือใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กําหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ของร้านค้าที่จัดจําหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริกา รกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th
   
เงื่อนไขการรับส่วนลด 10%
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560  ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อเซลส์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สมาชิกจะได้รับส่วนลด 10% ของราคาสินค้า/บริการปกติ สำหรับสัมมนาที่ร่วมรายการ
 3. กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 4. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้าภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า และบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบส่วนลดให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. เงื่อนไขการรับส่วนลดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขรายการนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับส่วนลดตามที่ร้านค้ากำหนด
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

PAN PHO