โปรคุ้มจากบัตรเครดิต KTC ให้ช้อปหนังสือเล่มใหม่ตามไลฟ์สไตล์คุณ ซื้อออนไลน์รับส่วนลด 100 บาท 

ช้อปออนไลน์ที่ www.passeducation.com

รับส่วนลด 100 บาท
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ
และใส่รหัสส่วนลด “KTCPASS”
1 ม.ค. - 31 ม.ค. 61

ช้อปออนไลน์แลกรับเครดิตเงินคืน 10% + รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS x5
เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่ www.ktc.co.th/shoponline
1 ม.ค. – 30 เม.ย. 61
 
สาขาที่ร่วมรายการ
www.passeducation.com

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลด
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หรือเคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (บัตร) ที่ www.passeducation.com ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่ร่วมรายการครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ และใส่รหัสส่วนลด “KTCPASS” ในหน้าชำระเงินเพื่อรับสิทธิ์และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ www.passeducation.com ภายในระยะเวลารายการ
 3. 1 รหัสส่วนลดต่อ 1 ยอดซื้อ ท่านสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 4. มูลค่าสินค้าหลังหักส่วนลดแล้วและไม่รวมค่าจัดส่ง
 5. รหัสส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. เงื่อนไขการรับส่วนลดอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขรายการนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับส่วนลดตามที่ที่ www.passeducation.com กำหนด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าทุกกรณี
 8. รายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ยกเว้นรายการแลกรับเครดิตเงินคืน 15%
   
เงื่อนไขทั่วไป
 1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการนี้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิกเพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับในรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย(ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดย ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์เก็งกําไร หรือใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กําหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ของร้านค้าที่จัดจําหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริกา รกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th

PASS EDUCATION

02 881 2840

www.passeducation.com