ลดจัดหนัก เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง กับบัตรเครดิต KTC ที่ Pet Lovers Centre / The Pet Safari

(AUSPE-002)

ส่วนลด 5%

เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในราคาปกติตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป 
หรือ ส่วนลด 5%สำหรับค่าบริการตัดแต่งขนสุนัข เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ณ ร้าน Pet Lover Centre / The Pet Safari ทุกสาขา
​รับฟรี บัตร Pet Lovers Centre VIP Card เมื่อชำระสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ

แลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน ส่วนลด 100 บาท
ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ 
 
27 มี.ค. - 31 ธ.ค. 59

สาขาที่ร่วมรายการ
ร้าน Pet Lover Centre / The Pet Safari ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไข ส่วนลด 5%
 1. รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในราคาปกติตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป หรือ ส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการตัดแต่งขนสุนัข เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ณ ร้าน Pet Lover Centre / The Pet Safari ทุกสาขา
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ยกเว้นการแลกคะแนนแทนเงินสด (ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท)
เงื่อนไข แลกคะแนนทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท
 1. ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards (“คะแนนสะสม”) แลกแทนเงินสด เพื่อประกอบการชำระเงินค่าสินค้า/บริการ ณ Pet Lover Centre / The Pet Safari ทุกสาขา ตามเงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม ทุก 1,000 คะแนนมีมูลค่าเท่ากับเงินสด 100 บาท
 2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC Visa, KTC MasterCard และ KTC JCB ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม Forever Rewards เท่านั้น และสมาชิกบัตรเครดิต KTC – Royal Orchid Plus สามารถ ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards ที่ได้รับก่อน วันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 3. บัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภทไม่สามารถ เข้าร่วมรายการนี้ได้
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เมื่อสมาชิกบัตรฯ มีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น
เงื่อนไข - ฟรี VIP Card
 1. รับฟรี VIP card เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิต KTC ณ ร้าน Pet Lover Centre / The Pet Safari ทุกสาขา (ปกติค่าสมาชิก 100 บาท)
 2. เงื่อนไขการใช้บัตร VIP Card ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Pet Lover Centre / The Pet Safari กำหนด
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 2. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย ของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123 5000