มองช่วงเวลาสุดท้าย ที่ดีที่สุดให้สัตว์เลี้ยงคุณ
กับ บัตรเครดิต KTC ที่ Pet Master

ส่วนลด 15%

 • สำหรับสินค้า (โลงใส่สัตว์เลี้ยง / โถเก็บกระดูก / พวงหรีด )  
 • สำหรับบริการ (ตู้แช่-รับฝากสัตว์เลี้ยง / พิธีกรรม / เผาสัตว์เลี้ยง / ลอยอังคาร และ อนุสรณ์สัตว์เลี้ยง)
 • สำหรับสินค้า / บริการ ราคาปกติ ยอดซื้อ 500 บาทขึ้นไป (ทุกสาขา)
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
 
สาขาที่ร่วมรายการ
Pet Master สาขา วัดบางบัว บางเขน / สาขา วัดไก่เตี้ย ตลิ่งชัน / สาขา วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม พัทยา
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (รายการ) นี้ บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (สมาชิก) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (บัตร) ณ Pet Master  สาขาวัดบางบัว – บางเขน / วัดไก่เตี้ย ตลิ่งชัน / วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม – พัทยา ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
 2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้า และ/หรือ บริการที่ร่วมรายการในราคาปกติ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป และและชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ณ Pet Master ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลารายการ
 3. รายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิกเพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิก ได้รับในรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย(ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิก มีการใช้สิทธิร่วมรายการโดย ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจ ทางการค้าเชิงพาณิชย์เก็งกําไร หรือใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กําหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการ ใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบส่วนลดให้แก่ สมาชิกไปแล้ว
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ของร้านค้าที่จัดจําหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 6. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 7. กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จ และใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123 5530 

www.petmaster.co.th/