รักเลย ลดมากกว่า กับบัตรเครดิต KTC

(AUSPE-004)

ส่วนลดสูงสุด 10%

 • ส่วนลด 3 % : สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการในราคาปกติ
 • ส่วนลด 5 % : สำหรับค่าบริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง
 • ส่วนลด 10 % : สำหรับสัตว์เลี้ยง
   
15 พ.ค. 59 – 31 ธ.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
ร้าน PETPRO สาขาชัยพฤกษ์ / สาขาแจ้งวัฒนะ และ สาขาพระราม 2 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลด
 1. รายการส่งเสริมการขาย (รายการ) นี้ บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (สมาชิก) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (บัตร) ณ ร้าน PETPRO สาขาชัยพฤกษ์ / สาขาแจ้งวัฒนะ และ สาขาพระราม 2 ระหว่าง วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560
 2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 3% เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในราคาปกติ /ส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง และ ส่วนลด 10% สำหรับสัตว์เลี้ยง เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ณ ร้าน PETPRO ทุกสาขา
 3. รายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
   
เงื่อนไขทั่วไป
 1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ ในรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย(ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิก มีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดย ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้หรือใช้บัตร เพื่อธุรกิจ ทางการค้าเชิงพาณิชย์เก็งกําไร หรือใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กําหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบส่วนลด ให้แก่ สมาชิกไปแล้ว
 2. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ของร้านค้าที่จัดจําหย่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 3. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้
 4. กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการ ใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่าย สินค้า/บริการนั้นๆ
 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th