บัตร KTC ซื้อหนังสือคุ้มที่ร้าน ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์

บัตร KTC ซื้อหนังสือคุ้มที่ร้าน ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์

(ARRBK-022)

แลกรับส่วนลด 7.5%

เมื่อใช้ 1 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
ผ่านแอป KTC Mobile เพียงซื้อหนังสือ (ทุกสำนักพิมพ์) ไม่มียอดขั้นต่ำ
ที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นร้านเครือข่าย
หมายเหตุ: 1 รหัส / 1 สิทธิ์ / 1 เซลล์สลิป

รับฟรีสมาชิก ซีเอ็ด Inspiration Card 
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (ปกติต้องมีขั้นต่ำ 1,000  บาท)
 
แลกรับเครดิตเงินคืน 18%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 500 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 500 คะแนน

SMS ลงทะเบียนส่งมาที่ 0613845000 
พิมพ์ SE วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0.69% นาน 3 เดือน 
ทำรายการแบ่งชำระโทร KTC PHONE 02 123 5000 (ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น)

1 ธ.ค. 61 -  30 มิ.ย. 62

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไข รับส่วนลด 7.5%
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2562 (ระยะเวลารายการ) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่มีกำหนดยอดขั้นต่ำ) พร้อมแลกรหัสส่วนลด e-coupon 7.5% ผ่านแอป KTC Mobile และแสดง e-coupon ต่อ แคชเชียร์ ณ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้นร้านเครือข่าย) สมาชิกจะได้รับส่วนลด 7.5%  ของราคาสินค้า/บริการปกติ ยกเว้น สินค้า Non Book, บัตรเติมเงินโทรศัพท์ และสลิป U Top Up
 3. รหัสคูปองส่วนลด 1 รหัส / 1 สิทธิ์/ 1 ยอดซื้อ
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตร SE-ED Card/ SE-ED inspiration card เพื่อรับส่วนลดเพิ่ม แต่สามารถสะสมแต้มในบัตรได้
 5. รายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ 
 6. กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า และบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบส่วนลดให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

เงื่อนไข การรับเครดิตเงินคืน 18%
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี“) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก“) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม“) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกบัตร KTC- Royal Orchid Plus สามารถใช้เฉพาะคะแนนสะสม KTC Forever Rewards ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ SE เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.ktc.co.th/SEED ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62 (“ระยะเวลารายการ“) เท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 
 4. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (“บัตรฯ“) ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะนํายอดใช้จ่ายรวมจากบัตรฯ ทุกใบที่ร่วมรายการ และ ตัดคะแนนสะสมเฉพาะจากบัตรฯ ใบแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จตามเงื่อนไขที่กําหนด มาคํานวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้นับตั้งแต่เดือนที่สมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ เป็นต้นไป   
 5. กรณีสมาชิกทำรายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการทำรายการที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด และบัตรเครดิตใบแรกสุด เป็นสำคัญ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้าน ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาที่ร่วมรายการ ทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนสะสมทุกๆ 500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในระยะเวลารายการ
 7. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น  เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่หารด้วย 500 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนสะสม ทุกๆ 500 คะแนน ต่อการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% เข้าบัญชีบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด  
 8. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมมากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิแลกรับเครดิตเงินคืนนั้น สมาชิกจึงจะมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 
 9. สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนสะสมจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิก มายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะต้องดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันสุดท้ายของเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน ตามระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ (ภายในวันที่ 31ธ.ค. 61, 31 ม.ค. 62 … 30 มิ.ย.62)
 10. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชำระ KTC Flexi ทุกประเภท, ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณในการให้เครดิตเงินคืนในรายการนี้
 11. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณารายการยอดใช้จ่ายรวมเป็นรายเดือนปฏิทิน ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารายการนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด 
 12. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ใช้ลงทะเบียนของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน      60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน ตามระยะเวลารายการ (หลังจาก 60 วันนับจากวันที่ 31 ธ.ค. 61, 31 ม.ค. 62 … 30 มิ.ย. 62)

เงื่อนไขรายการบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0.69% นาน 3 เดือน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTCทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ณ ร้าน ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้นร้านเครือข่าย) ในระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62 (“ระยะเวลารายการ”)ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD,KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0.69% นาน 3 เดือนโดยต้องมียอดรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเซลส์สลิปที่มียอดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเท่านั้น เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
   
เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์

02 739 8000

www.se-ed.com