โปรโมชั่นรับส่วนลด ที่ Wall Street English

(MAFMA-001)

รับส่วนลด 10%

เมื่อสมัครค่าคอร์สเรียนผ่านบัตร KTC และรับสิทธิ์วัดระดับภาษาอังกฤษฟรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1211 หรือ www.wallstreetenglish.in.th

รายละเอียดสาขาที่ร่วมรายการ 10 สาขา
Wall Street English Central Westgate ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต ชั้น 3 โทร.02 042 0199 
Wall Street English Seacon Square Center ห้างซีคอนสแคว์ ชั้น 3 โทร. 02 720 2255 
Wall Street English Pinklao Center ฝั่งโรงหนังเมเจอร์ ปิ่นเกล้า โทร. 02 886 4666 
Wall Street English Fashion Island Center ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้นใต้ดิน ฝั่งบิ๊กซี โทร. 02 947 6000 
Wall Street English Megabangna Center ห้างแมก้า บางนา  ชั้น 2 ด้าน Ikea โทร. 02 105 1222 
Wall Street English Further Park Rangsit Center ข้างๆห้าง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ติดกับ Office Mate โทร. 02 958 5000 
Wall Street English Ladprao Center ยูเนี่ยนมอลล์  ชั้น 5 โทร. 02 930 9335 
Wall Street English Central World เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3 ฝั่งอาคารสำนักงาน โทร. 02 255 8900 
Wall Street English Silom Center อาคารกมลศุโกศล ข้างๆตึก ซีพีทาวว์เวอร์ โทร. 02 237 7070 
Wall Street English Chiangmai Center ห้างเซ็นทรัลเฟลติวัล เชียงใหม่ โทร. 052 003 330 

1 – 31 ส.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน  และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000