โปรโมชั่น AMWAY สินค้าพิเศษ กับบัตร KTC

(MAFMM-004)

AMWAY สินค้าพิเศษ แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% +แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

สมาชิกบัตรเครดิต KTC และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สำหรับผลิตภัณฑ์ Amway ดังต่อไปนี้
 1. เครื่องออกกำลังกายแป้นกระโดด (1 ส.ค. – 30 ก.ย. 60) 
  0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ 2,500  บาทขึ้นไป
 2. ทีเทอร์ แฮงอัพส์ รุ่น EP-560 เครื่องออกกำลังกายเพื่อปรับสรีระร่างกายสู่สมดุล (1 ส.ค. – 30 ก.ย. 60)
  0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ 20,000 บาทขึ้นไป
 3. อุปกรณ์ออกกำลังกายเครื่องเดินวงรี (1 ส.ค. – 30 ก.ย. 60)
  0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ 20,000 บาทขึ้นไป 
 4. ชุดไส้กรองของเครื่องกรองน้ำอีสปริง (4 ส.ค. – 15 ก.ย. 60) 
  0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ 3,000  บาทขึ้นไป
 5.  อาร์ทิสทรีโซลูชั่น สำหรับผิวหย่อนคล้อยและจุดด่างดำที่เกิดจากวัย (10 ส.ค. – 15 ก.ย. 60)  
  0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ 9,000  บาทขึ้นไป

พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท เมื่อแบ่งชำระ 5 ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับดังนี้
 • ยอดแบ่งชำระ 2,500 – 8,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 60 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม 500 คะแนน
 • ยอดแบ่งชำระ 9,000 – 19,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 180 บาท (เงินคืน  120 + รับเพิ่ม 60 บาทเมื่อใช้ 500 คะแนน)
 • ยอดแบ่งชำระ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท (เงินคืน 280 บาท+รับเพิ่ม 120 บาทเมื่อใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน)

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน 
ส่ง SMS พิมพ์ AM เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
และจะได้รับ ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

ที่ AMWAY SHOP                                            

1 ส.ค. – 30 ก.ย. 60

(สินค้าบางชิ้น สิ้นสุดการร่วมรายการวันที่ 15 ก.ย. 60)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC (“บัตรฯ”) สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ณ  AMWAY SHOP ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะการชำระ ค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 4. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สำหรับบัตรเครดิต KTC สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน และสำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.79% นานสูงสุด 24 เดือน  โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท 

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ (ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้า) โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 
 3. กำหนด  1 SMS ต่อเซลส์สลิป ภายในวันที่ซื้อสินค้า 
 4. กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ การเข้าร่วมรายการนี้  
 5. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC  (“บัตรฯ”) ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ AMWAY SHOP ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 6. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น 
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการ FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่ เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่าย นับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น 
 10. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้า บัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 30 กันยายน 2560 ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ต่อ [1 หมายเลขบัตรฯ / สมาชิก 1 ท่าน] เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ"                                                

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000