โปรโมชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้า บัตรเครดิต KTC ที่ Big C

(MAFCE-023)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท เมื่อแบ่งชำระเครื่องใช้ไฟฟ้า

 • แบ่งชำระ FLEXI 0% นาน 4-18 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • แบ่งชำระ FLEXI อัตราดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 24 เดือน ทุกรุ่น

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท
 • แบ่งชำระ KTC FLEXI 13,001 – 30,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท 
 • แบ่งชำระ KTC FLEXI 30,001 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน 
ส่ง SMS พิมพ์ BC7 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับ ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

สถานที่: Big C แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า

28 มิ.ย. – 28 ส.ค. 2560

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น กรณีสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ 0% สามารถสอบถามอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้ ณ จุดขาย
 3. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนของเคทีซี
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,  บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการภายในวันที่ทำรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ BC7 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 06 1384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) กำหนด 1 SMS ต่อ 1 รายการแบ่งชำระ กรณีมีรายการมากกว่ารายการ SMS เคทีซีจะยึดถือรายการแบ่งชำระที่มียอดใช้สูงที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อบัตร ตลอดระยะเวลารายการ โดยเคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการ 
 4. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้  
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 7. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5000