แลกรับส่วนลด 10% เครื่องใช้ไฟฟ้า กับบัตรเครดิต KTC 

Bangkok Smile Dental Clinic โปรแกรมฟอกฟันขาว 9,000 บาท กับบัตรเครดิต KTC

แลกรับส่วนลดทันที 10%  

  • แลกรับส่วนลด 10% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป ไม่กำหนดยอดใช้จ่ายขันต่ำ 
  • หรือ ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS  1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท 
     
15 มิ.ย.- 30 ก.ย. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

ร้านค้าที่ร่วมรายการ
Power Mall, Power Buy, Future AV, Verasu, Modern Air, สยามทีวี เชียงใหม่ และร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. กรณีมีมูลค่าส่วนต่างหลังหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าว ด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า 
  4. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th