โปรโมชั่นซื้อทีวี, สมาร์ทโฟน, แท็บเลต, คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค ดู iflix นาน 1 ปี บัตร KTC

(MAFFX-013)

ดู iflix นาน 1 ปี + แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน

บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน 
บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 24 เดือน
สำหรับ TV ราคา 20,000 บาทขึ้นไป หรือ สมาร์ทโฟน, แท็บเลต, คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค ราคา 15,000 บาทขึ้นไป
รับสิทธิ์ ดูหนัง ดูซีรีย์ ไม่อั้น กับ iflix นาน 1 ปี มูลค่า 1,200 บาท

ลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการ
พิมพ์ FLX เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000  (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ส่ง SMS 1 ครั้ง/1 รายการแบ่งชำระ ภายในวันที่ซื้อสินค้า
โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ 
หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่ได้ลงทะเบียน SMS กับเคทีซีแล้ว จะได้รับโค้ดในการใช้สิทธิ์ iflix ภายใน 30 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ทำรายการ  

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ iflix 
 1. รอรับ iflix code ทาง SMS ภายใน 30 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ทำรายการ
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iflix ได้ที่ google play หรือ App Store
 3. ลงทะเบียนบนแอพพลิเคชัน iflix หรือล็อกอิน แล้วไปที่ MENU > REDEEM เพื่อใช้สิทธิ์ iflix code
  *ลูกค้าที่ใช้ระบบ iOS ต้องกรอกโค้ดบนเว็บ iflix.com เท่านั้น
15 ก.ค. – 15 ต.ค.  60

ณ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านมือถือ และร้านคอมพิวเตอร์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการร่วมรายการแบ่งชำระ 
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์การแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่ชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2560 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 4. สอบถามรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระได้ ณ จุดขาย 

เงื่อนไขการรับชม iflix นาน 12 เดือน
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ใช้บริการ iflix ฟรีให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านมือถือ ตาม MCC 4812, ร้านคอมพิวเตอร์ MCC 5734 ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า MCC 5732, 5311, 5411 และรายการแบ่งชำระออนไลน์ ที่ AIS, DTAC, TRUE, POWER BUY, JIB, ADVICE และ BANANA IT ยกเว้นรายการแบ่งชำระที่ Tesco Lotus และ Big C
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์ใช้บริการ iflix ฟรีนาน 12 เดือนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ FLX เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 4. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป ผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ด้วยโปรโมชั่นโค้ด ตามที่เคทีซีกำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สำหรับทีวี รุ่นที่ร่วมรายการตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปหรือสมาร์ทโฟน,แท็บเล็ต,โน้ตบุ๊ค รุ่นที่ร่วมรายการตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการ สมาชิกจะได้รับสิทธิใช้บริการ iflix ฟรี นาน 12 เดือน
 5. เคทีซีจะทำการส่งโค้ดการใช้บริการ iflix ให้สมาชิกภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลารายการ โดยการส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์
 6. สมาชิกจะต้องทำการเปิดใช้บริการ iflix ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับโค้ดจากเคทีซีเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับสิทธิ์ประโยชน์ดังกล่าว 
 7. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบสิทธิใช้บริการ iflix ฟรีตามรายการนี้สูงสุด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เซลส์สลิป 
 8. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย 
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th