โปรโมชั่น แรงจัด ชัดทุกแมตช์ ซื้อทีวี กับบัตร KTC

(MAFCE-013)

ซื้อทีวี รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 24% +แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 24 เดือน

บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน / บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3 ต่อ ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
 
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% (เมื่อมียอดแบ่งชำระตามกำหนด)
 • ยอดแบ่งชำระ 15,000 – 29,999 บาท  รับเครดิตเงินคืน 320 บาท 
 • ยอดแบ่งชำระ 30,000 – 59,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 750 บาท 
 • ยอดแบ่งชำระ 60,000 – 99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท 
 • ยอดแบ่งชำระ 100,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
 
ต่อที่ 2 รับเพิ่มเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 7% จากแบรนด์ที่ร่วมรายการ (เฉพาะรุ่น)
 • รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 7% แบรนด์ Panasonic
 • รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% แบรนด์ LG
 • รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% แบรนด์ SHARP
 
ต่อที่ 3 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 12%
เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท
(จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกินยอดแบ่งชำระสินค้า)
 
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ทั้ง 3 ต่อ
พิมพ์ TV วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท และจะได้ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

หมายเหตุ: กรณีไม่ต้องการแลกคะแนนให้ใส่ 0 หลังเครื่องหมาย #
 
แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ร่วมรายการ PANASONIC / LG / SAMSUNG / SHARP / SONY / TOSHIBA / ACONATIC/ HAIER
 
1 พ.ค. – 31 ก.ค. 61
 
ที่ Tesco Lotus และร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำทั่วประเทศ
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, และสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการแบ่งชำระ และสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย ไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน 
 2. บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 24 เดือน
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบแบ่งชำระผ่านเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ(EDC) เพื่อซื้อทีวี หรือโฮมเธียเตอร์ด้วยโปรโมชั่นโค้ดของแบรนด์สินค้า ณ ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการเท่านั้น 
 4. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS ภายในวันที่ซื้อสินค้า และ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ กำหนด1 SMS ต่อ 1 รายการแบ่งชำระ
 5. บริษัทฯ จะโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตร KTC ที่ทำรายการ ภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สิ้นสุดรายการ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมารับสิทธิ์ประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 12. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th  หรือ โทร 02 123 5000 กด 6