โปรโมชั่นบัตรเครดิตงาน Power Buy Electronic Fair ที่เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

(MAFCE-023)

ช้อป 10,000 บาท คืน 1,000 บาท จำนวน 15 ท่านแรก 

สมาชิกบัตรเครดิต KTC  หรือ สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
ที่แบ่งชำระผ่านบัตรฯ ครบ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป 
รับบัตรของขวัญ POWER BUY มูลค่า 1,000 บาท ตลอดรายการ
สำหรับสมาชิกบัตร KTC 15 ท่านแรกเท่านั้น

28 ก.ค. – 6 ส.ค. 60

สถานที่ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญ
  1. เฉพาะสมาชิกบัตร KTC ที่ร่วมรายการตามที่ระบุข้างต้น
  2. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD  KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตร KTC 15 ท่านแรกตลอดรายการ เฉพาะสมาชิกที่มียอด KTC FLEXI ผ่าน บัตร KTC  ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับบัตรของขวัญเพาเวอร์บายมูลค่า 1,000 บาท ภายในงานช่วงระหว่างวันที่ 28  กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560 เท่านั้น 
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5000