โปรแรงสุดคุ้มตลอดปีที่ Power Mall กับบัตร KTC

Power Mall

(MMACE-001)

สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตร KTC

โปรโมชั่นแบ่งชำระ: บัตรเคทีซีแบ่งชำระ 0% 
•  แบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน ทุกชิ้น สำหรับสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
•  แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)

โปรโมชั่นรับส่วนลด: รับส่วนลดสูงสุด 15% เพียงใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards แลกรับ
•  ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 12% ในวันจันทร์-พฤหัส 
•  ใช้คะแนนสะสม Forever Rewards ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% ในวันศุกร์-อาทิตย์ 

**งดเว้นการให้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สำหรับการแบ่งชำระ ที่ Power Mall ทุกกรณี

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 
Power Mall ทุกสาขา

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE , KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะสินค้า /บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น
 3. บัตรเครดิต KTC ทุกประเภทสามารถทำรายการแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น หรือแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน ทุกชิ้นทั้งร้าน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และ/หรือ สมาชิกสามารถแบ่งชำระสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.8%/เดือน นานสูงสุด 10 เดือน 
 4. บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภทสามารถทำรายการแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 18 เดือน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น หรือแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน ทุกชิ้นทั้งร้าน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และ/หรือสามารถแบ่งชำระสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.99% / เดือน นาน 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18 เดือน และดอกเบี้ยฯ คงที่ 1.29% / เดือน นาน 24, 30, 36 เดือน
 5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์งดให้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ปกติ สำหรับรายการ FLEXI ทุกประเภทที่ Power Mall
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 7. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับส่วนลด
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. กรณีมีมูลค่าส่วนต่างหลังหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าว ด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
 3. การแลกรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้และสมาชิกจะต้องชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 6. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02 123 5000

Power Mall

0 2173 1649

https://www.themall.co.th/