รับเครดิตเงินคืน ที่เทสโก้ โลตัส กับบัตรเครดิต KTC

โปรโมชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้า รับเครดิตเงินคืน ที่เทสโก้ โลตัส กับบัตรเครดิต KTC

(MAFCE-015)

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืน 7%

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบรุ่นสินค้า ณ จุดขาย
หรือ แบ่งชำระ KTC FLEXI 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 3,000 บาทขึ้นไปผ่านบัตรฯ

รับเครดิตเงินคืน 7% เมื่อซื้อเครื่องซักผ้าฝาหน้า หรือเครื่องอบผ้ารุ่นที่ร่วมรายการ (สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย)
หรือ แลกรับเครดิตเงินคืน 7% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เพียงครึ่งหนึ่งของยอดใช้จ่าย
เมื่อซื้อสินค้าในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 

ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ “TL” วรรคตามด้วย “หมายเลขบัตรฯ 16 หลัก”
ส่งมาที่ 061 384 5000
จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง SMS (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

25 พ.ค. – 27 ก.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า Tesco Lotus ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการแบ่งชำระ FLEXI
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย BY KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะสินค้า /บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น
 3. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
 4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 7%
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,  บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย BY KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ทำรายการแบ่งชำระรายการสินค้าที่ร่วมรายการ เงื่อนไขตามที่ Tesco Lotus กำหนด โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย
 3. คำนวณยอดรับเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป  โดยยอดเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการ
 4. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 20,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรฯ เท่านั้น 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
เงื่อนไขแลกรับเครดิตเงินคืนจากเคทีซี
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ TL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 06 1384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ซื้อสินค้า กำหนด 1 SMS ต่อ 1 เซลส์สลิป และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 4. เคทีซีจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่สินสุดรายการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th