โปรโมชั่นเครื่องกรองน้ำeSpringกับบัตร KTC ที่ Amway

(MAFMM-003)

เครื่องกรองน้ำ eSpring แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน 
+ รับเพิ่มบัตรกำนัล Sizzler มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท

สมาชิกบัตรเครดิต KTC และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD รับสิทธิ์ แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระเครื่องกรองน้ำ eSpring มูลค่าตั้งแต่ 24,000 บาทขึ้นไป
เมื่อแบ่งชำระ eSpring ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น รับบัตรกำนัลซิสเลอร์ มูลค่า 500 บาท 
 • จำกัดการรับบัตรกำนัลซิสเลอร์มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท / หมายเลขบัตรฯ ตลอดรายการ
 • งดให้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ปกติ สำหรับรายการที่ได้รับบัตรกำนัลซิสเลอร์มูลค่าสูงสุด 10,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ 1SMS ต่อ eSpring 1 เครื่อง ในวันที่ซื้อสินค้า     
                                     
2 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ “AE” วรรคตามด้วย “เลขบัตรฯ 16 หลัก”
ส่งมาที่ 061 384 5000
จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง SMS (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC (“บัตรฯ”) สำหรับรายการแบ่งชำระ เครื่องกรองน้ำ eSpring 1 เครื่อง (มูลค่าตั้งแต่ 24,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น) ณ  AMWAY SHOP ในระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะเครื่องกรองน้ำ e-Spring มูลค่าตั้งแต่ 24,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 4. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สำหรับบัตรเครดิต KTC สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน และสำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.79% นานสูงสุด 24 เดือน  โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
 5. ยอดแบ่งชำระจากบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD จะไม่ได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลซิสเลอร์
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์ บัตรกำนัลซิสเลอร์ให้แก่สมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับบัตรกำนัลซิสเลอร์ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ (ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้า) โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AE เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. กำหนด  1 SMS ต่อเครื่องกรองน้ำ eSpring 1 เครื่อง (มูลค่าตั้งแต่ 24,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น) ต่อเซลส์สลิป ภายในวันที่ซื้อสินค้า
 4. กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณ การให้บัตรกำนัลซิสเลอร์ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์ การเข้าร่วมรายการนี้
 5. สมาชิกที่มียอดแบ่งชำระ เครื่องกรองน้ำ eSpring 1 เครื่อง (มูลค่าตั้งแต่ 24,000 บาทขึ้นไป) ผ่านบัตร KTC  (“บัตรฯ”) ต่อเซลล์สลิป ณ AMWAY SHOP ในช่วงระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิก
 6. การคำนวณการให้บัตรกำนัลซิสเลอร์ จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่าย นับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบบัตรกำนัลซิสเลอร์ ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ โดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลซิสเลอร์ทางไปรษณีย์ตามข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ในระบบฐานข้อมูลของ เคทีซี ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการโดยขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบบัตรกำนัลซิสเลอร์ ตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ต่อ [1 หมายเลขบัตรฯ / สมาชิก 1 ท่าน] เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบบัตรกำนัลซิสเลอร์ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับบัตรกำนัลซิสเลอร์ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการมอบบัตรกำนัลซิสเลอร์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิก
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ 
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 123 5000
                        
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000