โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC ที่บุญถาวร

(MAFFT012)

แลกรับส่วนลด 1,000 บาท รับเพิ่มบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 300 บาท

 1. ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS  8,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 1,000 บาท  แลกได้ทุกวัน ไม่จำกัดยอดสูงสุด
 2. เมื่อแลกคะแนนสะสมครบทุก 16,000 คะแนน และมียอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท
   
1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

สาขาที่ร่วมรายการ
บุญถาวรทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการแลกคะแนน KTC FOREVER REWARDS 8,000 คะแนน แทนส่วนลด 1,000 บาท
 1. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น
 2. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการรับบัตรรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์
 1. สงวนสิทธิ์รับบัตรรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่มีการแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 16,000 คะแนนขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และมียอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไป
 2. ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเปลี่ยนบัตรกำนัลเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 3. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 4. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
 5. เคทีซีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมไปถึงขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 

02 657 1111

www.boonthavorn.com