รับความพิเศษ เปิดสาขาใหม่พระราม 2
กับ บัตรเครดิต KTC

(MAFFT-004)

รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท เฉพาะ 50 ท่านแรก

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  ครบ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป ได้ทั้งยอดชำระเต็มจำนวนและแบ่งชำระ 
โปรพิเศษเฉพาะ Index Living Mall สาขาพระราม 2
 

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน

เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 
 

พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท/ หมายเลขบัตรฯ ตลอดรายการ

เมื่อแบ่งชำระสินค้าครบตามที่กำหนด และลงทะเบียน SMS เข้าร่วมรายการ
 • แบ่งชำระสินค้า 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท 
 • แบ่งชำระสินค้า 40,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
 • แบ่งชำระสินค้า 60,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
 • แบ่งชำระสินค้า 120,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท  
 • แบ่งชำระสินค้า 180,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท 
ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ 
 1. ส่งข้อความ SMS ลงทะเบียนครั้งเดียว พิมพ์ IN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
 2. ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 3. ส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท และจะได้ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ
   

แลกรับส่วนลด 12% สำหรับชำระเต็มจำนวน

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป หรือ ใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 120 บาท
 
27 เม.ย. – 24 พ.ค.  60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%
 1. ร่วมรายการเฉพาะสินค้าราคา Joy Price เฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านและ Power One เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น
 3. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท 
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 1. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 40,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ เท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
 1. การแลกรับส่วนลดในรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภท บัตรกำนัล บัตรของขวัญ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยา และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่า 
 2. กรณีมีมูลค่าส่วนต่างหลังหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าว ด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์
 1. สงวนสิทธิ์รับบัตรกำนัลสำหรับ 50 ท่านแรก ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป โดยขอรับบัตรกำนัลตามเงื่อนไขได้ที่ Index Living Mall สาขาพระราม 2
 2. ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเปลี่ยนบัตรกำนัลเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี 
 3. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 4. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์, สินค้าและบริการของร้านค้า
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. เคทีซีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมไปถึงขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 4. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th