จ่ายน้อยกว่า พร้อมได้คืน กับ บัตรเครดิต KTC

(MAFFT-007)

แบ่งชำระ FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน

เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 

พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/หมายเลขบัตรฯ ตลอดรายการ

เมื่อแบ่งชำระสินค้าครบตามที่กำหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • แบ่งชำระสินค้า 15,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท 
 • แบ่งชำระสินค้า 45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
 • แบ่งชำระสินค้า 90,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,200 บาท
 • แบ่งชำระสินค้า 150,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท  
ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ 
 1. ส่งข้อความ SMS ลงทะเบียนครั้งเดียว พิมพ์ SB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
 2. ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
 3. ส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท และจะได้ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

แลกรับส่วนลด 12% สำหรับชำระเต็มจำนวน

เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป หรือใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด 120 บาท

1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการแบ่งชำระ KTC FLEXI 
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น
 2. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 5,000 บาท
เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืน
 1. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 50,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ เท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
 1. การแลกรับส่วนลดในรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภท บัตรกำนัล บัตรของขวัญ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยา และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่า 
 2. กรณีมีมูลค่าส่วนต่างหลังหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าว ด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD,  KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 3. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th