จ่ายเบาๆ ซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับอลิอันซ์

(INSPM-007)

รับสิทธิ์ 3 ต่อ เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับอลิอันซ์ (AZTH)

รับสิทธิ์ 3 ต่อ
ต่อที่ 1 ส่วนลดค่าเบี้ยประกันชั้น 1 18%
ต่อที่ 2 แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน
ต่อที่ 3 ส่วนลดพ.ร.บ. 12%

ประกันรถยนต์ชั้น 1 AZCP
 • ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • ซ่อมห้างนาน 10 ปี ซ่อมอู่นาน 15 ปี
 • คุ้มครองยาง และแบตเตอร์รี่ 100%
   
1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
สอบถามและซื้อผลิตภัณฑ์ที่อลิอันซ์ เฉพาะช่องทางที่กำหนด ได้แก่ทางโทรศัพท์ โทร. 02 638 9333 หรือเว็บไซต์ http://bit.ly/2rPHm0M

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กับ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยติดต่อมาที่หมายเลข 02 638 9333 หรือฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับที่  http://bit.ly/2rPHm0M  และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) เท่านั้น 
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ผ่านช่องทางตามที่กำหนด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายที่กำหนด สมาชิกจะได้รับ 
  •    ส่วนลด 18% สำหรับค่าเบี้ยประกันรถยนต์ประเภท 1
  •    สิทธิในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
  •    ส่วนลด 12% สำหรับประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่เป็นลูกค้าใหม่ของ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยยกเว้นกรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 4. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 6. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 9333 หรือฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับที่ http://bit.ly/2rPHm0M   
 9. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่  KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

อลิอันซ์ ประกันภัย (AZTH)

02 638 9333

http://bit.ly/2rPHm0M