ประกันภัยรถยนต์ ทิพยประกันภัย
และกรุงเทพพานิชประกันภัย 
แบ่งชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ด้วยบัตรเครดิต KTC

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน สำหรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+, 3+ หรือ 3

 
  • ออกกรมธรรม์ได้ทันที ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาให้ความคุ้มครองทันที
  • ครอบคลุมรถชนรถ ไฟไหม้ รถหาย และน้ำท่วม
  • สบายใจ หมดกังวล ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)
 
หมายเหตุ 
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพพาณิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14 ธ.ค. 59 - 30 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดและซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ