สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC 
สมัครและชำระค่าเบี้ยเบี้ยประกันการเดินทางกับ KPI i-Insurance

(CC17INSPM-026a)

เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยประกันการเดินทาง i-Insurance ด้วยบัตรเครดิต KTC
ผ่านช่องทาง https://iinsure.kpi.co.th/ktc

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
ต่อที่ 1: รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 10 เท่า
ต่อที่ 2: รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท/ผู้เดินทาง ตามเงื่อนไขดังนี้
                  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ตั้งแต่ 500-999 บาท
                  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ตั้งแต่ 1,000-1,499 บาท
                  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป
                  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปี

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมที่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ i-insure@kpi.co.th

หมายเหตุ : เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 
1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61

 

Terms & Conditions

 1. The purpose of this promotional campaign, as provided by Krungthai Card Public Company Limited or KTC, is to offer privileges to all KTC card-members (“a card-member/card-members”) who purchase an online travel insurance plan from Krungthai Panich Insurance Public Company Limited via KTC cards by making a purchase through https://iinsure.kpi.co.th/ktc  during 1 November 2017 to 31 January 2018 only. KTC reserves the right to except the cardmember of KTC Cash Back cards, KTC-Thai Red Cross card, and KTC Government Services card and cannot be applied to this promotion.
 2. Using the purchasing method as stated in clause 1. The cardmembers will get the privileges as follows;
         (1)  KTC Forever Rewards Points or KTC ROP points (the “points”) X10 (1 normal point + 9 extra points), and
         (2)  Starbucks gift voucher per traveler under the following conditions
  • Get 100 baht Starbucks gift voucher, spending 500-999 baht 
  • Get 200 baht Starbucks gift voucher, spending 1,000-1,499 baht  or
  • Get 300 baht Starbucks gift voucher, spending 1,500 baht or more or
  • Get 1,000 baht Starbucks gift voucher, spending on an annual plan
 3. The extra points shall be calculated and transferred to cardmember’s credit card account within 60 days after the end of transaction month. The extra points shall not be calculated as decimal. KTC, therefore, reserves the right to calculate as a full amount of the said extra points. 
 4. Starbucks gift voucher will be delivered to cardmember within 60 days after the purchasing date.
 5. KTC reserves the right to exclude promotional payment calculation in case of insurance plan cancellation and/or refund. 
 6. Privileges are not exchangeable for cash, credit or other privilege and is non-transferable to any other card.
 7. KTC reserves the right to award, cancel, withdraw, or recall all or part of the privileges, and/or seek compensation on damages (if any) if fraudulent activities are committed in order to receive privileges under this promotion, or if credit cards are used for commercial purposes or any other purpose other than for personal consumption, or if transaction was canceled by the cardmember after receiving the privileges.
 8. KTC reserves the right to offer the privileges only for active cardember with good payment history up until the date of the privileges were delivered.
 9. KTC acts as the third party and not responsibility for products/services in this promotion. The details pertaining to coverage and conditions are according to Terms and Conditions in the policy of the company. For questions or comments relating to travel insurance, please Krungthai Panich Insurance Public Company limited tell 02 624 1111 ext. 4774
 10. KTC reserves the right to change or cancel these terms and conditions and/or privileges at any time without prior notice.  Any dispute, if any, shall be finalized by KTC.
 11. For more information concerning this promotional campaign, please call 02 123 5000 Press 6