iFine คุ้มครองครบเครื่องทั้งชีวิต และอุบัติเหตุ
สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC 

(CC17INSPM-021a)

เมื่อสมัครประกันอุบัติเหตุ iFine ผ่านช่องทางที่กำหนด

โดยชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ และได้รับอนุมัติกรมธรรม์ ระหว่าง วันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 60
 
รับเครดิตเงินคืน 15% ของเบี้ยประกันที่ชำระงวดแรก

พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ
รับเพิ่ม รหัสส่วนลดแทนเงินสด เทสโก้ โลตัส มูลค่า 50 บาท
(*เฉพาะ 1,500 ท่านแรก เท่านั้น)

สนใจสมัคร เพียงฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับที่  https://goo.gl/Hb5CcW  หรือสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โทร 1159 
 
หมายเหตุ : เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 
1 ส.ค. – 31 ต.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อประกันอุบัติเหตุ iFine จาก บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตามช่องทางที่กำหนด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 60 – 31 ต.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันอุบัติเหตุ iFine และได้รับอนุมัติกรมธรรม์ จาก บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันภัยชีวิต  และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในระยะเวลารายการ สมาชิกจะได้รับ
  • เครดิตเงินคืน 15% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระงวดแรก
  • รับเพิ่ม รหัสส่วนลดแทนเงินสด เทสโก้ โลตัส มูลค่า 50 บาท (“E-Voucher”) ในกรณีที่สมาชิกทำการฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับทางโทรศัพท์
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับอนุมัติจาก บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ภายในระยะเวลารายการ เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลรหัสส่วนลดแทนเงินสด เทสโก้ โลตัส เฉพาะสมาชิกบัตรฯ 1,500 ท่านแรกที่ทำการฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับทางโทรศัพท์ผ่านช่องทางที่กำหนด และรับฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตครบถ้วนจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 5. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืน ที่เข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกตามเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายนี้ ภายใน 60 วันหลังจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ และพ้นช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว 
 6. รหัสส่วนลดแทนเงินสด เทสโก้ โลตัส ที่สมาชิกได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกจัดส่งโดย บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในรูปแบบ Barcode/QR Code ผ่านทาง SMS ภายใน 30 วัน หลังจากที่สมาชิกทำการฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับทางโทรศัพท์
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการ ส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิด วัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือ ยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับ สิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 8. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสิน ของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โทร. 1159 
 12. สมาชิกผู้ขอเอาประกันชีวิตควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิต เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th/insurance