รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่าผ่านบัตรเครดิต KTC

KT AXA

(KTBIN-001)

สิทธิ์ประโยชน์พิเศษ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรเครดิต KTC

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่าผ่านบัตรเครดิต KTC

พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ทั้งประกันชีวิตปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 31 มี.ค. 62 รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ของยอดค่าใช้จ่าย
เมื่อชำระค่าเบี้ยค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
ยอดชำระต่อเซลล์สลิป เครดิตเงินคืน
1,000,001 บาทขึ้นไป 1%
100,001 – 1,000,000 บาท 0.6%
20,000 – 100,000 บาท 0.5%

•  โดยลงทะเบียนผ่านทาง SMS ภายในวันที่ซื้อสินค้า พิมพ์ KAC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) (ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิตลอดรายการ)

(*ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC Forever สำหรับยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืน 0.5 - 1% ตามรายการนี้)
 
ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 12%
เมื่อชำระค่าเบี้ยค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท 
•  โดยลงทะเบียนผ่านทาง SMS พิมพ์  KAR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย ‘#’ ตามด้วยจำนวนคะแนน KTC Forever ที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท) ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) (ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน)

หมายเหตุ :
สมาชิกต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตเคทีซีภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตได้  
•  สามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป

1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 

(ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิตลอดรายการ) SMS พิมพ์ KAR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย ‘#’ ตามด้วยจำนวนคะแนน KTC Forever ที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท) ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) (ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน) ลงทะเบียนรับสิทธิภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกัน ชีวิตได้ เซลส์สลิป
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1%:
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KAC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์์การเข้าร่วมรายการนี้
 5. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระ, KTC PHONE, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแต่ละเซลส์สลิป จากวันแรกที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จจนถึงวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือน จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนด
 7. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต
 8. ขอสงวนสิทธิ์์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% :
 1. ขอสงวนสิทธิ์์ในการมอบสิทธิประโยชน์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER  (“คะแนน”) และมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกับ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขทีกำหนดเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มียอดใช้จ่าย  โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KAR เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย “ # “ ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 โดยสมาชิกต้องส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถ ลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ 
  ตัวอย่าง สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรฯ จำนวน 35,800 บาทต่อเซลส์สลิป และต้องการใช้คะแนนจำนวน 35,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจะต้องส่งข้อความ SMS พิมพ์ KAR 1234567891234561#35000 เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน   
 4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิ์เกินกว่า 1 ครั้ง ต่อกรมธรรม์ เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนครั้งที่มีการระบุจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่านั้น มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 5. สมาชิกที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในระยะเวลารายการ สมาชิกสามารถใช้คะแนนทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท (หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 120 บาท) ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  ตัวอย่าง สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรฯ จำนวน 35,800 บาทต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนนจำนวน 35,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท หรือใช้ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. สมาชิกสามารถใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกหรือรวมใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 8. คะแนนจะถูกทำการหักออกจากคะแนนของบัตรฯที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น โดยจะจะคำนวณ เป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือน จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนด
 10. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต
 11. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระ, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่ เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันชีวิตและการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โทร. 1159
 6. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02-123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th/insurance

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

1159

www.axa.co.th