ซื้อประกันรถยนต์ประเภท 1, 2+, 3+
ได้แบ่งชำระ พร้อมรับเพิ่ม 4 ต่อ

(CC17INSPM-020a)

ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+, 3+ กับ SILKSPAN

พร้อมแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน
หรือ รับส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อเลือกชำระแบบเต็มจำนวน

รับเพิ่ม 4 ต่อ
ต่อที่ 1  ซื้อประกันล่วงหน้า ลดเพิ่มสูงสุดถึง 300 บาท (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
ต่อที่ 2  บริการเสริมค่าเดินทาง กรณีเป็นฝ่ายถูกจำนวน 1,000 บาท หรือ 
            รถใช้ระหว่างซ่อม 3 วัน
ต่อที่ 3  ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (เฉพาะค่าแรงช่าง)
ต่อที่ 4  ฟรี ค่าบริการต่อภาษีรถนั่งประจำปี (เฉพาะค่าดำเนินการ)
สนใจซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SILKSPAN โทร 02-392-5500
หรือ www.SILKSPAN.com  หรือ Line : @SILKSPAN

หมายเหตุ : เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้

1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 60 

 

เงื่อนไข โครงการ  SILKSPAN ซื้อประกันรถยนต์ รับเพิ่ม 4 ต่อ

 1. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร่วมรายการเพื่อรับสิทธิประโยชน์เฉพาะการใช้จ่ายที่ชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยและ/หรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+ และ 3+ กับ บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยฯ ดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. การรับประกันภัยและการมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท ซิลค์สแปน จำกัด หรือ SILKSPAN
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยและ/หรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลด และ/หรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่สมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ  และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ทำการมอบส่วนลดและ/หรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้แก่สมาชิกเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนส่วนลด และ/หรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่สมาชิกได้รับส่วนลด และ/หรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไปแล้ว  
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สมาชิกควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ รายละเอียดความคุ้มครองแผนประกันเป็นไปตามข้อกำหนดในกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย สอบถามรายละเอียดประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมที่ บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด โทร. 0 2392 5500 หรือ www.silkspan.com 
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th/insurance