โปรโมชั่นซื้อกล้อง Digital กับ บัตรเครดิต KTC งาน Big Camera Big Pro Days

(MAFCT-007)

ได้เครดิตเงินคืน ทั้งแบ่งชำระ และชำระเต็มจำนวน

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 24 เดือน + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,000 บาทต่อเซลส์สลิป
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป) 10,000-14,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับ
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป) 15,000-19,999 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 500 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 200 บาท + รับเพิ่ม 300 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับ)
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป) 20,000-39,999 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 650 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 350 บาท + รับเพิ่ม 300 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับ)
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป)  40,000-59,999 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 1,000 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 700 บาท + รับเพิ่ม 300 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับ)
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป)  60,000-99,999 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 1,800 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 1,500 บาท + รับเพิ่ม 300 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับ)
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป)  100,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนรวม  4,000 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 3,700 บาท + รับเพิ่ม 300 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับ)
   
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
พิมพ์ BG1 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000  (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ  
หมายเหตุ : ส่ง SMS ภายในวันที่ซื้อสินค้า ส่ง 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป

ชำระเต็มจำนวน แลกรับเครดิตเงินคืน 14% 
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายมาแลกรับ

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
พิมพ์ BG2 เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก 
ตามด้วยเครื่องหมาย #และยอดใช้จ่ายในเซลส์สลิป  
ส่งมาที่ 061 384 5000  (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ  
หมายเหตุ : ส่ง SMS ภายในวันที่ซื้อสินค้า ส่ง 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป

สมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 
รู้ผลอนุมัติภายใน 1 ชั่วโมง แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 24 เดือน ได้ทันทีภายในงาน
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC BIG CAMERA 
รับเพิ่มฟรี บัตรกำนัลอัดภาพ ที่ Wonder Prhoto Shop by Big Camera มูลค่า 200 บาท
เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 50 ท่านแรก และ 1 หมายเลขบัตรต่อ 1 สิทธิ์)

10 – 16 ก.ค. 60
 
สถานที่จัดงาน Central World ชั้น 1

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อ มอบสิทธิประโยชน์ เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ  และ บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท  ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วม รายการ โดยส่งข้อความ SMS ภายในวันที่ทำรายการชำระสินค้า และจำนวน 1 ครั้งต่อ  1 เซลส์สลิป
 3. รายการแบ่งชำระ  พิมพ์ BG1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และ สมาชิกจะต้องได้รับ ข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วม
 4. รายการ จากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. รายการชำระเต็มจำนวน  พิมพ์ BG2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #และยอดใช้จ่ายในเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และ 
 6. สมาชิกจะต้องได้รับ ข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ จากเคทีซี  จึงจะมีสิทธ์เข้าร่วมรายการนี้
 7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่ทำรายการแลกรับเครดิตเงินคืนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น  หากไม่สามารถหักคะแนนสะสมได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะได้รับเงินคืนในส่วนแรกเท่านั้น
 8. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เฉพาะประเภทแบ่งชำระ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 11. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000