โปรโมชั่น บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ที่ Big Camera

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 20 เดือน

บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 20 เดือน กล้องถ่ายรูป
6 รุ่นพิเศษ ที่ร่วมรายการดังนี้
  1. Fujifilm X-A3
  2. Sony ILCE 5100L
  3. Olympus EPL7
  4. Olympus EPL8
  5. Panasonic GF-8K , GF-8W
  6. Panasonic GX-85K
     
1 ก.ค. – 11 ก.ย. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
Big Camera และ Big Galleria ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านค้า
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า