พิเศษกว่า กับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
ที่ Big Camera

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 20 เดือน

 
บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 20 เดือน กล้องถ่ายรูป
6 รุ่นพิเศษ ที่ร่วมรายการดังนี้
 • Fujifilm X-A3
 • Sony ILCE 5100L
 • Olympus EPL7
 • Olympus EPL8
 • Panasonic GF-8K , GF-8W
 • Panasonic GX-85K
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
Big Camera และ Big Galleria ทุกสาขา
 

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,500 บาท

ได้ที่ร้าน Big Camera และ Big Galleria ทุกสาขา

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% กับ บัตรเครดิต KTC และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD สอบถามรายละเอียด / สินค้าที่ร่วมรายการที่ร้าน
พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,500 บาท เมื่อแบ่งชำระต่อเซลส์สลิปตามยอดที่กำหนด
รับเครดิตเงินคืนรวม (มาจากรับเครดิตเงินคืน + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับ)
 • ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป 15,000-19,999 บาท รับเครดิตเงินคืน รวม 450 บาท (150 บาท + 300 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนนสะสม)
 • ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป 20,000-39,999 บาท รับเครดิตเงินคืน รวม 550 บาท (250 บาท + 300 บาท  เมื่อใช้ 2,500 คะแนนสะสม)
 • ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป 40,000-69,999 บาท รับเครดิตเงินคืน รวม 900 บาท (600 บาท + 300 บาท  เมื่อใช้ 2,500 คะแนนสะสม)
 • ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป 70,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนรวม 1,500 บาท (1,200 บาท + 300 บาท เมื่อใช้ 2,500 คะแนนสะสม)
 
วันนี้ - 31 พ.ค. 60
 
ลงทะเบียน SMS 
พิมพ์ “PH"เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
ส่งมาที่ 0613845000 ภายในวันที่ทำรายการ (ส่ง SMS 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป)
จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม ยกเว้น บัตรเครดิต KTC Cash Back บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วย งานรัฐ และบัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการได้
 2. คะแนนสะสม Forever Rewards จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 3. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 5. บริษัท ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านค้า
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Camera Summer
 1. รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI สมาชิกสามารถสอบถามสินค้าและรุ่นที่ร่วมรายการ รวมถึงระยะเวลาที่แบ่งชำระ จากพนักงานขาย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่ง SMS ลงทะเบียนอย่างถูกต้องภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 3. เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์งดการให้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สำหรับรายการที่ได้สิทธิ์รับเงินคืน
 5. เคทีซีจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการ
 6. บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย บัตร KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ที่สมัครใหม่ที่ร้านค้าหรืองานอีเว้นท์ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่ทำ รายการแลกรับเครดิตเงินคืนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น หากไม่สามารถหักคะแนนสะสมได้ไม่ว่า กรณีใดก็ตาม จะได้รับเงินคืนในส่วนแรกเท่านั้น
 8. เคทีซีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   

Big Camera Hot Deal