โปรโมชั่นกล้องดิจิตอล กับบัตร KTC ที่ Big Camera

Camera Year End

(MAFCT-015)

» แลกรับส่วนลดสูงสุด 20% + แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% 

1. แลกรับส่วนลดทันที 20%
(คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับส่วนลด จำกัดการแลกคะแนนตั้งแต่ 1,000 คะแนน สูงสุดไม่เกินราคาสินค้า)
•  ส่วนลดสูงสุด 20% พิเศษสำหรับวันอังคาร  
•  ส่วนลดสูงสุด 13% สำหรับวันอื่นๆ (จ / พ / พฤ / ศ / ส / อา)
(ส่วนลดคำนวณจากคะแนนที่แลก)

2. โปรโมชั่นแบ่งชำระ 0%
ทั้งบัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
 
3. รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 5%
รับได้ไม่จำกัด ตามจำนวนรายการแบ่งชำระ เฉพาะรายการแบ่งชำระ 6 เดือนขึ้นไป
•  ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป 15,000 - 29,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
•  ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป 20,000 -  39,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 450 บาท
•  ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป 40,000 - 59,999บาท รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
•  ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป 60,000 - 99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
•  ยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป 100,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท

4. สิทธิพิเศษ เฉพาะสมัครบัตรใหม่
รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 500 บาท เมื่อสมัครบัตรเคทีซีผ่านช่องทาง QR ของ Big Camera และมีรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ที่ร้าน Big Camera ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
•  รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมีรายการแบ่งชำระ 5,000 บาท
•  รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมีรายการแบ่งชำระ 3,500 บาท
หรือ
•  รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อสมัครและอนุมัติทันทีภายใน 1 ชม. และมีรายการแบ่งชำระที่ร้านค้า Big Cameraภายในวันที่อนุมัติ
 
ลงทะเบียน SMS 
พิมพ์ “BIG" เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ซื้อสินค้า (ส่ง SMS 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป)
จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

15 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62
ที่ Big Camera ทุกสาขา

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,  KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ตั้งแต่ 1,000 บาท จำกัดคะแนนที่แลกสูงสุดไม่เกินราคาสินค้า ส่วนลดคำนวณจากคะแนนสะสมที่แลก
 3. มูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น 

เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”)  จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่สมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ต้องมีรายการแบ่งชำระ ณ ร้าน Big Camera ตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ BIG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ กำหนด 1 sms ลงทะเบียนต่อ 1 รายการแบ่งชำระ
 4. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน

เงื่อนไขการร่วมรายการแบ่งชำระ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ณ ร้าน Big Camera  ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. รายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ เป็นไปตามที่ Big Camera กำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

เงื่อนไขรายการรับเครดิตเงินคืน จากการสมัครบัตรใหม่
 1. ขอสงวนสิทธิ์ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มนี้ เฉพาะผู้ที่แจ้งความประสงค์สมัครบัตรฯ โดยช่องทาง QR ของร้านค้า Big Camera
 2. การพิจารณาอนุมัติบัตรฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอด แบ่งชำระ ผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไข ณ ร้าน Big Camera ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ
 4. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ  เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้า บัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย