โปรโมชั่นกล้องดิจิตอล กับบัตร KTC ที่ Digital2Home