รีบสมัครวันนี้ บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
ที่ STUDIO7, BANANA, BANANA MOBILE

แบ่งชำระ KTC FLEXI สินค้าได้ทันที 0% นานสูงสุด 18 เดือน

 
สำเนาเอกสารการสมัคร
  • บัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • บัญชีธนาคาย้อนหลัง 3 เดือน
คุณสมบัตรผู้สมัคร
  • อายุ 20 - 60 ปี
  • มีรายได้ประจำ 12,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน

1 เม.ย. - 31 ส.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ร้านค้าในเครือ COM7 ทุกสาขา (Banana, Banana Mobile, Studio7)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. การพิจารณาอนุมัติบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเคทีซี
  2. แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ หรืออัตราดอกเบี้ยฯ แบบคงที่ 0.99% นาน 3-18 เดือน หรือ 1.29% ต่อเดือน นาน 19-24 เดือน
  3. สอบถามรุ่นที่่ร่วมรายการที่พนักงานขาย
  4. สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมโทร. 02 123 5000