ดีลนี้ไม่ควรพลาด ซื้อ iPhone6 ด้วยบัตร KTC ที่  Com7

แลกรับเครดิตเงินคืน 9%

เมื่อชำระแบบเต็มจำนวน และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ครึ่งหนึ่ง ของราคาสินค้า
 

แลกรับเครดิตเงินคืน 7%

เมื่อชำระแบบแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% นาน 10 เดือน และ 20 เดือน และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ครึ่งหนึ่ง ของราคาสินค้า
 
ลงทะเบียน
  1. พิมพ์ “COM” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก  ตามด้วยเครื่องหมาย # และราคาสินค้า
  2. ส่งมาที่ 0613845000
  3. จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
1 เม.ย. - 30 มิ.ย 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
Com7 Studio7, Banana IT, Banana Mobileทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการสงเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชนเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTCFOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท,
  2. บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD,บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้ารวมรายการนี้ได้
  3. สมาชิกที่ประสงคจะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะตองลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ COM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย#และราคาสินค้า ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้ารวมรายการจาก เคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ โดยกําหนดให้ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 เซลส์สลิป ภายในวันที่ซื้อสินค้าเทานั้น
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กําหนดในรายการนี้เท่านั้น
  5. การคํานวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคํานวณโดยพิจารณายอดใช้จ่าย นับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้ารวมรายการสําเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น
  6. เคทีซีจะคํานวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทําการเครดิตเงินคืนเข้า บัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2560
  7. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชนใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า