โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC ที่ iStudio

iStudio

(MAFCT-012)

» ซื้อสินค้าที่ iStudio วันนี้

รับส่วนลดทันที 12%
(คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกินราคาสินค้า โดยส่วนลดคำนวณจากคะแนนที่แลก)

10 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORAT, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. กรณีมีมูลค่าส่วนต่างหลังหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าว ด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
  3. เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการดังดังต่อไปนี้เท่านั้น iStudio by SPVI,  iStudio by Copperwired,  iStudio by Uficon, iBeat by SPVI,  iBeat by Copperwired,  iBeat by Uficon, U-Store by SPVI,  U-Store by Uficon.life by Coperwired, .life mini by Copperwired, Mobi by SPVI, iServe by Copperwired, iMedic by Uficon
  4. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th