โปรโมชั่น Samsung Galaxy S9 และ S9+
กับบัตรเครดิต KTC 

Samsung Note9plus

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อ Samsung Galaxy S9 และ S9+

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน 
Samsung ใจดีช่วยผ่อน 2 เดือน  

ร้านค้าที่ร่วมรายการ  :  AIS, DTAC และ TRUE  

รายการที่ 1 S9 ราคา 27,900 บาท แบ่งชำระ 0% 10 เดือน ค่าช่วยผ่อน 2 เดือน (5,580 บาท)
รายการที่ 2 S9+ (64GB) ราคา 31,900 บาท แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% 10 เดือน ค่าช่วยผ่อน 2 เดือน (6,380 บาท)
รายการที่ 3 S9+ (256GB) ราคา 37,900  บาท แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% 10 เดือน ค่าช่วยผ่อน 2 เดือน (7,580 บาท)

ร้านค้าที่ร่วมรายการ  :  Samsung Brand Shop และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ  

รายการที่ 1 S9 ราคา 23,900 บาท แบ่งชำระ 0% 10 เดือน ค่าช่วยผ่อน 2 เดือน (4,780 บาท)
รายการที่ 2 S9+ (64GB) ราคา 27,900 บาท แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% 10 เดือน ค่าช่วยผ่อน 2 เดือน (5,580 บาท)
รายการที่ 3 S9+ (128GB) ราคา 29,900 บาท แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% 10 เดือน ค่าช่วยผ่อน 2 เดือน (5,980 บาท)

21 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. เฉพาะลูกค้าที่แบ่งชำระ Samsung Galaxy S9, S9+ 0% นาน 10 เดือน ในราคาที่กำหนด ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  2. ซัมซุงจะช่วยจ่ายค่าแบ่งชำระสินค้าให้ 2 เดือน ด้วยวิธีการให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายในรอบบิลที่ 5 นับจากเดือนที่ทำรายการแบ่งชำระ
  3. จำกัด 2 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ตลอดรายการ 
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด