โปรโมชั่นSamsung S8 S8+ ที่Parc Paragon กับบัตร KTC

(MAFMB-003)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% + รับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ สูงสุด 16,000 บาท

ซื้อ Samsung Galaxy S8 S8+ เฉพาะที่งาน Galaxy Studio ที่ Parc Paragon 
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ

ต่อที่ 1 
 • รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC
 • รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่าน Samsung Pay
ต่อที่ 2 แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 2,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท (ใช้สิทธิ์แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุด 15,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน)

ลงทะเบียน SMS ส่งมาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น  
พิมพ์ S8 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก 
ตามด้วย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก  เช่น 2000, 4000
หากไม่ประสงค์แลกคะแนนสะสมให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ       
 ส่ง 1 ครั้ง ต่อการแบ่งชำระ 1 รายการ

1 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
 
สาขาที่ร่วมรายการ
เฉพาะที่งาน Galaxy Studio ที่ Parc Paragon เท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD,KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำรายการแบ่งชำระ Samsung S8 / S8+ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในงานที่จัดขึ้นที่ Parc Paragon เท่านั้น ด้วยรหัสสินค้าที่ KTC กำหนดเท่านั้น และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น โดย พิมพ์ S8 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเคทีซี 16 หลัก ตามด้วย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก และส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับจากเคทีซีเท่านั้น  
 3. สมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรายการได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการแบ่งชำระ โทรศัพท์ Samsung s8 / S8+ หากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ 
 4. เครดิตเงินคืนต่อที่ 1 เฉพาะการแบ่งชำระ Samsung S8 และ S8+ ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ทำรายการโดยใช้รหัสสินค้าที่เคทีซีกำหนด และเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการภายในงานที่จัดขึ้นที่ Parc Paragon เท่านั้น 
 5. แลกรับเครดิตเงินคืน ต่อที่ 2 สูงสุด 15,000 บาท เฉพาะการแบ่งชำระ Samsung S8  และ S8+ ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ทำรายการโดยใช้รหัสสินค้าที่เคทีซี กำหนด และเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการภายในงานที่จัดขึ้นที่ Parc Paragon เท่านั้น โดยจำนวนคะแนนสูงสุดที่สามารถแลกได้คือ 100,000 บาท
 6. บริษัทฯ จะทำการตัดคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS  ตามจำนวนที่ระบุ โดยจะตัดคะแนนเป็นจำนวนที่หารด้วย 2000 ได้ลงตัวเท่านั้น เช่น 2000, 4400, 10000 หรือ 100000 คะแนน เป็นต้น โดยจำนวนคะแนนที่ต่ำกว่าหรือส่วนเกินจะไม่ถูกตัด และหากไม่ประสงค์แลกคะแนนสะสมให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0
 7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่ทำรายการแลกรับเครดิตเงินคืนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น  หากไม่สามารถหักคะแนนสะสมได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะได้รับเงินคืนในส่วนแรกเท่านั้น
 8. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 11. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000