เป็นเจ้าของ Samsung S8 l S8+ ด้วย บัตร KTC

(MAFMB-003)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน 
พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับราคาสินค้า


แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% Samsung S8 / S8+ (ตามรหัสสินค้าที่ KTC กำหนดเท่านั้น)
ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ด้วยบัตรเครดิต KTC หรือบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD  และส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ ในวันที่ซื้อสินค้า
โดยสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เพื่ิอแลกรับเครดิตเงินคืน
 
ลงทะเบียน SMS ร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน :
  • รับเครดิตเงินคืน 15% โดยใช้คะแนนสะสมเท่าราคาสินค้า พิมพ์ SS8 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วย #1 ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ ที่หมายเลข 061 384 5000 ภายในวันที่ซื้อสินค้า เท่านั้น
  • รับเครดิตเงินคืน 7%   โดยใช้คะแนนสะสมเพียงครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า พิมพ์ SS8 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วย #2 ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ ที่หมายเลข 061 384 5000 ภายในวันที่ซื้อสินค้า เท่านั้น
28 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ : ที่ร้าน AIS SHOP / DTAC SHOP / TRUE SHOP และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ ประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำรายการแบ่งชำระ 0% Samsung S8 / S8+ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ด้วยรหัสสินค้าที่ KTC กำหนดเท่านั้น และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ SS8 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วย #1 กรณีประสงค์แลกคะแนนสะสมเท่าราคาสินค้า เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15% จากราคาสินค้า หรือ ตามด้วย #2 กรณีประสงค์แลกคะแนนสะสม ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า เพื่อรับเครดิตเงินคืน 7% จากราคาสินค้า  ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจาก เคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  3. สมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรายการได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการแบ่งชำระ 0% โทรศัพท์ Samsung s8 / S8+ หากสมาชิก มีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์ การเข้าร่วมรายการนี้  
  4. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
  6. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่าย ที่มีการลงทะเบียนในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น 
  7. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้า บัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย